werkgeverschap

Arbeidsduur en werktijden

Arbeidsduur en werktijden zijn arbeidsvoorwaarden die zowel in de cao als in de wet (Arbeidstijdenwet/Arbeidstijdenbesluit) een basis hebben. Binnen de cao hebben de bepalingen over arbeidsduur en indeling van werktijd een duidelijke onderlinge verhouding. Deze onderlinge verhouding wordt daarnaast ook voor een belangrijk deel bepaald door de wet. Werkgevers dienen bij het vaststellen van arbeidsduur en werktijden voor de werknemer rekening te houden met al deze factoren.

De verhouding tussen cao en wet wordt hieronder verduidelijkt. U krijgt inzicht in de wijze waarop in de individuele werktijdenregeling voor de werknemer de cao-bepalingen en de wettelijke bepalingen doorwerken. Daarmee kunt u de mogelijkheden van wet en cao inzake de flexibele inzet van werknemers zo optimaal mogelijk benutten. Daarnaast worden de wettelijke ontwikkelingen op het gebied van arbeidstijden gevolgd.

De informatie onder dit onderwerp is alleen voor leden van ActiZ. Om de informatie te zien, dient u ingelogd te zijn.

Documenten

Geen nieuws beschikbaar.

contactpersoon