kwaliteit

Veiligheid

Veiligheid is een hot item in onze samenleving. Ideaalbeelden van maakbaarheid en perfectie leiden tot de verwachting dat veiligheid kan worden ‘gegarandeerd’ als de regels maar strak genoeg zijn. Het onderwerp wordt dan ook beheerst door regeldichtheid en toezicht. Ook in de zorg is deze trend zichtbaar. Veiligheidsmaatregelen belanden steeds meer in de hoek van (administratieve) eisen waaraan ‘nu eenmaal voldaan moet worden’. Terwijl veiligheid in de zorg intrinsiek onderdeel is van het kwaliteitsbeleid. Goede zorg kan immers niet zonder werkelijke aandacht voor risico’s en veiligheid.

En veiligheid van zorg gaat uiteraard hand in hand met veiligheid van werk en van de materiele omgeving.  Maar ook de verschillende randvoorwaardelijke bedrijfsprocessen kennen hun risico’s!

Een goede reden dus om het thema veiligheid permanent op de bestuurs agenda te plaatsen en in al zijn aspecten als integraal thema te benaderen, zowel langs de lijn van risicomanagement (structuur en proces) als die van risicobewustzijn (cultuur en gedrag). Met als resultaat: Veiligheid, goed geregeld mensenwerk 

20 nov 2020|VVT Nieuws

ActiZ ondertekent intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’

Op 18 november jl. ondertekende ActiZ, samen met 26 andere koepel- en beroepsorganisaties en een kwaliteitskeurmerk uit de zorg de...

5 nov 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Recht op beschermingsmiddelen mantelzorgers

Mantelzorgers hebben recht op persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) wanneer er sprake is van (verdenking van) corona. Dit geldt alleen als...

meer informatie

Ga direct naar medicatieveiligheid

contactpersoon

1-DSC_0443-001