kwaliteit

Kwaliteitskoers ActiZ

Kwaliteit - het lijkt meestal alsof we precies weten wat dat is en hoe we dat inzichtelijk kunnen maken. Maar is dat eigenlijk wel zo? Feiten en cijfers zijn een belangrijke bron van informatie, maar alleen als deze in context worden geduid, wordt het betekenisvolle kennis. Woorden en beelden zijn ook nuttig. Zij leveren kennis die anders niet voor handen is. Het gaat al met al niet om het meten van de kwaliteit, maar om het vaststellen ervan. Daarvoor is een goede variatie in bronnen en methoden noodzakelijk.

11 dec 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel in ZiN-Register gezet

Het Zorginstituut heeft, met gebruik van doorzettingsmacht, de zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel (THL) voor volwassenen in het Register voor kwaliteitsinstrumenten...

20 jul 2017|VVT Nieuws

Indicatoren basisveiligheid in ontwikkeling

Voor het kwaliteitskader verpleeghuiszorg worden nieuwe indicatoren basisveiligheid ontwikkeld. ...

contactpersoon

1-DSC_0229-001

Gerelateerde onderwerp