Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Spreekuur regeling Coronabanen

Georganiseerd door:

ActiZ

In dit spreekuur gaan we in op de laatste stand van zaken van de SZW-subsidieregeling Coronabanen. We bespreken de subsidieregeling, -voorwaarden en aanmeldprocedure. Ter inspiratie wisselen we goede ideeën en mogelijkheden uit om de Coronabanen tot een succes te maken. Gezien de vele vragen over opleidingsmogelijkheden zoomen we ook in op de mbo-certificaten niveau 2 en 3.

Vanuit ActiZ wordt dit spreekuur verzorgd door Cees de Wildt, manager Arbeid en Johanneke van Woerden, sr. Beleidsadviseur. De subsidieregeling wordt uitgewerkt in samenwerking met ministerie van VWS en RegioPlus. Zij zullen tijdens het spreekuur aanwezig zijn voor toelichting en vragen.

Dit spreekuur is een vervolg op de 1e Webinar over Coronabanen gehouden op 15 januari jl. 

Coronabanen
Op initiatief van het ministerie van SZW worden ‘corona-banen’ geïntroduceerd. Mensen uit sectoren met vraaguitval kunnen aan het werk in cruciale sectoren: zorg, onderwijs, kinderopvang en toezicht en handhaving. Voor de sector Zorg is VWS betrokken bij de subsidieregeling.

Coronabanen kunnen behulpzaam zijn bij het anders organiseren van het werk wanneer extra gediplomeerden inzet niet (meer) voorhanden is. Het gaat om boventallige banen in genoemde cruciale sectoren. Voor de zorg gaat het om 80 miljoen oftewel 5.000 voltijds banen.