Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO IZA Duurzaamheid
Voor ActiZ-leden

RegioDialoog Zwolle

Georganiseerd door:

ActiZ

Wij gaan met u in gesprek over de toekomstige toegang verpleeghuiszorg (omslagpunt verpleeghuiszorg). Minister Helder van VWS heeft het aantal verpleeghuisplekken begrensd op 130.000 plaatsen. Dat brengt de vraag met zich mee voor wie in de toekomst een verpleeghuisplek beschikbaar is. Wanneer lukt het thuis echt niet meer en moet iemand naar het verpleeghuis? Overwegingen daarbij kunnen bijvoorbeeld zijn of het netwerk moet meewegen en hoe de inzet van het netwerk bepaald moet worden.

We bespreken de actualiteiten aan de hand van een vooraf toegestuurd memo actualiteiten w.o. Cao en Generiek kwaliteitskader Zorg voor Kwetsbare Ouderen en eindigen met een stelseldiscussie met als doel prioritering van relevante aanpassingen in het stelsel en het ophalen van lobbypunten. Inclusie/diversiteit met als doel duiding van dit vraagstuk in samenhang met andere grote vraagstukken en het aanzetten tot samenwerking en kennisuitwisseling hierover.