11 juni 2020Kwaliteit, Wet en regelgeving

Bezoekregeling verpleeghuizen

Op 24 juni heeft het kabinet verdere verruiming van de maatregelen rond Covid-19 bekend gemaakt. Een van de versoepelingen die werd aangekondigd, is de opening van verpleeghuizen voor bezoek.

Dit betekent dat bezoek op alle verpleeghuislocaties weer mogelijk is indien er geen besmetting is. Hoe en onder welke voorwaarden bezoek plaats vindt, is aan de verpleeglocatie. Zij doen dit in samenspraak met de cliëntenraad en een vertegenwoordiging van de zorgprofessionals.

Bent u naaste of bewoner van een verpleeghuis dan kan u voor vragen over de versoepeling van de bezoekregeling contact opnemen met het ministerie van VWS: 0800 - 1351.

ActiZ logo RGB

Corona Infolijn

Werkdagen 09.00-17.00 uur

Laatste nieuws