Post-corona toekomstscenario’s

ActiZ heeft samen met een aantal bestuurders vier mogelijke scenario’s ontwikkeld die ingaan op de toekomst ná de Covid-19 pandemie. Deze scenario’s geven een beeld van hoe de toekomst er uit kan komen te zien in 2030. Alle vier hebben ze evenveel kans om waarheid te worden. Hierdoor daagt ieder scenario uw organisatie op een andere manier uit om voorbereid te zijn op de toekomst.

De vier scenario’s vormen een goed handvat om met medewerkers en de verschillende gremia in gesprek te gaan en na te denken over de wereld van morgen. De scenario’s kunnen worden ingezet om uw huidige meerjarenvisie te toetsen, of juist als fundament worden gebruikt voor de ontwikkeling van een nieuwe visie. Daarnaast bieden de scenario’s een toetssteen voor bijvoorbeeld uw kaderbrief en/of jaarplannen: zijn deze voldoende toekomstbestendig?

1-DSC_0115-001