nieuws

12 september 2013

Investeren in opvoeden en opgroeien loont!

Hoe vroeger hoe beter én hoe goedkoper. Dat is de uitkomst van het onderzoek naar de kosteneffectiviteit van de preventie van pedagogische en psychologische problemen door de jeugdgezondheidszorg. ActiZ en GGD Nederland overhandigden dit rapport op 12 september aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Uit verschillende projecten blijkt dat investeringen in de jeugdgezondheidszorg zich 3 tot 50 maal terugbetalen. Het onderzoek is uitgevoerd door Bert Prinsen en Paul Dam in opdracht van ActiZ en GGD Nederland.

Deze studie laat zien wat de persoonlijke, maatschappelijke en economische opbrengsten van jeugdgezondheidszorg kunnen zijn bij probleemsituaties aan de hand van zes voorbeelden van moderne zorg voor de jeugd. De nadruk in dit rapport ligt op moderne jeugdgezondheidszorgactiviteiten en de uitgangspunten van het nieuwe jeugdstelsel, zoals: zeer vroege preventie van problematiek, directe preventieve hulp bij beginnende problematiek en systematisch georganiseerde groepsgerichte preventie bij specifieke problemen. Uit de voorbeelden blijkt dat iedere euro die een gemeente jaarlijks investeert in de JGZ, zichzelf vele malen terugverdient.

Dit rapport is een logisch vervolg op het rapport ‘Kosteneffectiviteit van de jeugdgezondheidszorg’ waarin gekeken is naar de fysieke gezondheid. Uit dat rapport bleek dat iedere euro die een gemeente jaarlijks investeert in de JGZ 11 euro oplevert en dat door de inzet van JGZ inwoners één jaar langer gezond leven.

Preventie is de sleutel tot succes
Aad Koster, directeur van ActiZ: “Steeds meer gespecialiseerde zorg brengt niet de gewenste resultaten. Die zorg komt vaak laat en is duur. Maar door zo vroeg mogelijk met preventie van pedagogische, psychosociale en psychosomatische problematiek te beginnen, kunnen gemeenten de negatieve ‘zorgspiraal’ doorbreken.”

Jantine Kriens, directeur van de VNG, nam het rapport vanochtend in ontvangst en sluit zich aan bij de uitspraak van Aad Koster: “Dit rapport is een mooie bouwsteen voor gemeenten bij het vormgeven van hun jeugdgezondheidsbeleid. De JGZ heeft door haar netwerk en (medische) kennis een scharnierfunctie om de verschillende vormen van zorg en ondersteuning voor kinderen en hun ouders te verbinden.”

Effectieve aanpak
Onderzoeker Bert Prinsen: “De voorbeelden laten zien dat je met een effectieve aanpak, uitgevoerd door zelfstandige, deskundige JGZ-professionals en hun directe samenwerkingspartners tussen de 3 en de 50 euro terugverdient van elke geïnvesteerde euro. Preventie lost de problemen van mensen op en leidt op termijn tot beperking van benodigde budgetten. We roepen gemeenten daarom op werk te maken van preventie van psychosociale en pedagogische problemen door te investeren in ondersteuning bij gezond en veilig opgroeien.”

Lees meer in de weblog van Aad Koster.

Download het rapport
Download de flyer

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws