ActiZ bureau

Het ActiZ Bureau

 

Het bureau van ActiZ te Utrecht werkt met 75 fte in de volgende teams:
(klik op de teamnaam voor een overzicht van medewerkers)

 

Team Arbeid
Het team Arbeid houdt zich bezig met vraagstukken op gebied van goed werkgeverschap. Het team behartigt de belangen van de leden op diverse onderwerpen en dossiers zoals arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsmarkt en onderwijs. De medewerkers in dit team zijn nauw betrokken bij het cao overleg en houden nauwe banden met arbeidsmarkt- en opleidingsfondsen. Ook adviseert het team de leden over arbeidsvraagstukken, onder andere via de cao helpdesk voor zorgorganisaties.

Team Cliënt, Kwaliteit, Innovatie & Organisatie
Medewerkers van het team Cliënt, Kwaliteit en Innovatie houden zich bezig met belangenbehartiging, dienstverlening en marktordening op diverse dossiers op het gebied van kwaliteit en innovatie. Aandachtsgebieden hier zijn kwaliteit, veiligheid, governance, nieuwe professionaliteit, informele zorg en eigen regie, maar ook technologie, digitale gegevensuitwisseling, applied gaming, arbeidsomstandigheden, en maatschappelijk ondernemerschap. Daarnaast vindt binnen dit team de uitvoering van het project ActiZ Benchmark Zorg plaats en worden juridische beleidsvraagstukken opgepakt. Daarnaast behartigen de medewerkers van Organisatie de belangen van leden op diverse, vaak politieke onderwerpen en dossiers zoals het bekostigingssysteem in de intramurale zorg en thuiszorg en juridische vraagstukken zoals aanbesteding, mededinging en medezeggenschap cliënten en scheiden wonen en zorg.

Team Communicatie, Marketing en Informatie
Het team CM&I zet zich dagelijks in voor de corporate communicatie van ActiZ, waarbij de leden en de stakeholders de belangrijkste doelgroepen zijn. Veel aandacht gaat naar persvoorlichting en het organiseren van diverse communicatie-uitingen. Ook adviseert het team de beleidsteams binnen ActiZ en de communicatiecollega’s van de leden. Het team bestaat uit drie clusters: communicatie/marketing, ICT en ActiZ Jeugd. 

Afdeling ActiZ Jeugd
De afdeling ActiZ Jeugd behartigt de belangen van de leden die jeugdgezondheidszorg aanbieden. Belangrijk daarbij is de positionering van de consultatiebureaus in de jeugdgezondheidszorg. Ook ondersteunt dit cluster de leden in de transitie van de jeugdgezondheidszorg.

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg 
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ) is hét informatiepunt voor professionals op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het Kenniscentrum is onderdeel van ActiZ, organisatie van zorgondernemers en Aedes, vereniging van woningcorporaties. De kennispartners van het Kenniscentrum zijn RIBW Alliantie, GGZ Nederland en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

Stafteam Directie
Stafteam Financiën
Stafteam Interne bedrijfsvoering
Stafteam Personeel & Organisatie

De teams Directie, Financiën, Interne Bedrijfsvoering en Personeel & Organisatie en Financiën en Directie stafteams ondersteunen elk op hun eigen vakgebied de organisatie en zorgen ervoor dat alles vlekkeloos verloopt. Denk aan de ontvangst van bezoekers aan de balie/receptie, postafhandeling, het opstellen en bewaken van de begroting, de aanname en ontwikkeling van personeel, ondersteuning vereniging en bestuur.