VVT-Zorg

Relevante documenten en links over palliatieve zorg

Relevante documenten over palliatieve zorg

Overzicht contactinformatie voor zorgverleners palliatieve zorg
Uitgave ZN

Publieksfolder palliatieve zorg
Uitgave Ministerie van VWS

Handreiking financiering palliatieve zorg 2020
Uitgave van IKNL

Handreiking financiering Palliatieve zorg
Uitgave van IKNL 

Palliatieve zorg op maat
Uitgave van NZa

Informatiekaart palliatieve zorg
Uitgave van het ministerie van VWS 

Kwaliteitskader palliatieve zorg (pdf)
Uitgave van IKNL

Kwaliteitskader PZ (digitaal)
Uitgave van pallialine.nl

PZNL-document
Kerncijfers Palliatieve zorg

Relevante links over palliatieve zorg

Terminaliteitsverklaring minder vereist
Palliatieve zorg: terminaliteitsverklaring in meeste situaties niet meer nodig

Publiekscampagne VWS
Campagne over palliatieve zorg 2019 

NPPZ
Nationaal programma palliatieve zorg 

AHzN
Associatie Hospicezorg Nederland

Fibula
Regionale Netwerken palliatieve zorg 

Palliactief
Multidisciplinaire beroepsvereniging voor professionals werkzaam in de palliatieve zorg

Agora
Centrum voor beleidsondersteuning een palliatieve benadering in zorg en welzijn

V&VN
Verpleegkundigen in de PZ

VPTZ
Vrijwilligers palliatief terminale zorg 

VGVZ
Vereniging van geestelijk verzorgers 

Ministerie van VWS
Informatie van de rijksoverheid 

ZonMw-Palliantie
Programma palliatieve zorg 

Zingeving en Geestelijke verzorging

ZonMw-programma voor kennisontwikkeling en –implementatie voor zingeving (levensbegeleiding en geestelijke verzorging) in de thuissituatie.

Pallialine
Richtlijnen palliatieve zorg

Geestelijke verzorging

Alles over geestelijke verzorging (vanuit project profilering geestelijke verzorging). Informatie over levensvragen, geestelijke verzorging en geestelijke verzorgers voor zorgvragers, bestuurders en beleidsmakers.

Palliaweb

Kennisplatform voor gemakkelijk bruikbare en actuele informatie voor en door professionals in de palliatieve zorg

ZonMw onderzoek palliatieve zorg
Onder andere over ‘advance care planning’ (ACP, proactieve zorgplanning) en tijdige ‘markering’ van begin palliatieve zorg

anne lee edens