VVT-Zorg

Beleid palliatieve zorg

In de brief van 11 november 2016 aan de Tweede Kamer staat het overheidsbeleid op het gebied van palliatieve zorg als volgt verwoord:

Het uitgangspunt van de organisatie en financiering van palliatieve zorg is dat de keuzes en wensen van mensen in hun laatste levensfase voorop staan. … Deze mensen moeten snel op de plaats van hun voorkeur terecht kunnen. De financiering en de organisatie van de zorg moeten daar op inspelen. ….. Ik hecht er waarde aan dat de zorg in de laatste fase van het leven zoveel mogelijk gericht is op de wensen en behoeften van de cliënt zelf. Het wettelijk systeem moet dit niet in de weg staan.

ActiZ richt zich er in haar opstelling op dat dit gewenste maatwerk thuis, in bijna thuis-huis, (high-care) hospice, ELV-PZ, of intramurale PZ-unit, altijd mogelijk is met zo min mogelijk organisatorische-, financiële- of regelgevingsdrempels en administratieve rompslomp. Overigens is bij de ‘langdurige’ verpleeghuiszorg de opnameduur al zo veel verkort (toenemend minder dan een jaar) dat deze zorg bijna standaard de PZ-elementen inhoudt.

Het professioneel (vak-bekwaam en mens-waardig) ingaan op de palliatieve zorgbehoeften betekent altijd dat het individuele gesprek en maatwerk bij palliatieve zorg voorgaat op het gebruik van hulpmiddelen zoals protocollen en -beperkende- regelingen. Dat maakt deze vorm van zorg soms lastig, maar ook heel mooi, creatief en zinvol.

anne lee edens

Laatste nieuws