VVT-Zorg

Revalidatie en Herstel, kerngroep, klankbordgroep en netwerken

ActiZ is van en voor de leden. De ActiZ-vereniging bestaat uit een bestuur en drie segmenten (Zorg Thuis, Revalidatie & Herstel, Wonen & Zorg). Daarnaast is er een afdeling ActiZ Jeugd. Ook kent ActiZ een tweetal branchebrede thema's: Arbeid en Informatisering. Deze worden geleid door themacommissies.

Kerngroep Revalidatie en Herstel

De segmenten worden geleid door kerngroepen. De kerngroepen en themacommissies bestaan uit bestuurders en directeuren van onze lid-organisaties. De kerngroepen krijgen mandaat van de ALV en daarbinnen hebben zij de autonomie om de belangen van hun segment te behartigen.

Zij hebben verantwoordelijkheid voor beleidsontwikkeling en lobby, kennisontwikkeling binnen hun segment en de participatie van leden en een gedragen besluitvorming. Binnen de Kerngroep Revalidatie en Herstel zijn de ontwikkelingen in de (samenhang van) de GRZ, het eerstelijns verblijf en de 'geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen' belegd. Via deze link is te vinden welke bestuurders en directeuren deelnemen aan de Kerngroep Revalidatie en Herstel, en dus ook de strategische lijnen en het woordvoerderschap van dit onderwerp op zich nemen. Ook de belangrijkste ambities staan geformuleerd.  

Klankbordgroepgroep

Managers en beleidsmakers van zorgorganisaties nemen deel aan de Klankbordgroep Revalidatie & Herstel en worden (digitaal) bevraagd op diverse onderwerpen.

Netwerken

Naast de kerngroep en expertgroep zijn er ook diverse netwerken rondom het thema Revalidatie en Herstel. Alle medewerkers werkzaam bij leden van ActiZ kunnen deelnemen aan deze netwerken.

Op dit moment zijn er enkele honderden mensen lid van deze netwerken, ook deze netwerken/communities willen we de komende periode veel effectiever in gaan zetten in de kennisuitwisseling. Dus meld je aan! Kijk voor meer informatie op de pagina met netwerken.