VVT-Zorg

Feiten en cijfers over de GRZ

Informatie over de GRZ is via verschillende bronnen te vinden.

Factsheets GRZ
Er zijn factstheets ontwikkeld over de GRZ in 2013, 2017 en 2019.

Open DIS data
Het DBC Informatiesysteem (DIS) ontvangt en beheert informatie over alle behandeltrajecten in ziekenhuizen, ggz en (geriatrische) revalidatiezorg, die ruim 3000 zorgaanbieders dagelijks leveren en declareren. Een deel van deze data is opvraagbaar in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Deze data zijn door DIS via www.opendisdata.nl voor iedereen beschikbaar gesteld. Het betreft generieke data die niet herleidbaar zijn tot individuele personen en/of zorgaanbieders. Aantal behandelde cliënten/patiënten en de gemiddelde verkoopprijzen van zowel de GRZ als de DBC’s van de ziekenhuizen zijn hierin raadpleegbaar.

ActiZ Kijk op Data

ActiZ filtert voor haar leden relevante gegevens uit de veelheid van gegevens die (openbaar) beschikbaar zijn. En brengt die samen in ActiZ Kijk op Data. Met aandacht voor het landelijke en het regionale beeld. Het platform maakt gebruik van visuals, interactieve tools en overzichtelijke dashboards. Moderne technologie helpt de gegevens actueel te houden.

ActiZ Kijk op Data heeft op dit moment zes onderdelen. Met regelmaat komen er uitbreidingen en nieuwe onderdelen bij. Er zijn algemene producten voor alle leden, en producten die alleen toegankelijk zijn voor deelnemende ActiZ-leden. Meer informatie vindt u hier.

Waar vind ik ActiZ Kijk op Data?

Ga naar kijkopdata.actiz.nl en log in met uw bestaande actiz.nl loginnaam en wachtwoord. Bent u nog niet bekend als gebruiker van Kijk op Data of de eerdere Benchmark Zorg? Vraag uw benchmarkcoördinator om uw ActiZ-account toe te voegen. 

Laatste nieuws GRZ