VVT-Zorg

Veelgestelde vragen eerstelijns verblijf

Hoe is de verstrekking van aanvullende zorgvormen geregeld?

In de circulaire (febr 2015) van het Zorginstituut aan zorgkantoren staat dat er in het eerstelijns verblijf geen sprake van behandeling, conform de Wlz is, dus dat het recht op “aanvullende zorg” niet binnen de wettelijke aanspraak valt. Aanvullende zorgvormen zijn o.a hulpmiddelen, geneesmiddelen en tandheelkundige zorg. Dit betekent dat deze zorg ten laste moet worden gebracht van Zvw of Wmo.

In de praktijk krijgen we in relatie tot het eerstelijns verblijf m.n. over de farmaceutische zorg en de hulpmiddelen de meeste vragen. Voor alle individueel aangepaste hulpmiddelen, is de Zvw (eigen verzekering van client) aangewezen, voor medicatie ook de eigen verzekering van de client.

Zorginstituut
Ook het Zorginstituut geeft hier op hun site wat meer duidelijkheid over. Lees meer