VVT-Zorg

Feiten en cijfers over het eerstelijns verblijf

Cijfers CIZ: cliëntkenmerken

Het CIZ heeft in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar het gebruik van het eerstelijns verblijf in het eerste half jaar van 2015. Doel van dit onderzoek was om meer zicht te krijgen op de cliëntkenmerken van het eerstelijns verblijf.

Uit dit onderzoek komt de kwetsbaarheid van deze doelgroep duidelijk naar voren: ongeveer 73% van de cliënten ontving al zorg voor ze werden opgenomen in het eerstelijns verblijf. Van de cliënten is 75% ouder dan 75 jaar. Van de cliënten is 65% alleenstaand en  stroomt 27% door naar de Wlz. 

Cijfers HHM: omvang en doelgroepen

Eerder heeft ActiZ door HHM onderzoek laten doen naar het totaal aantal cliënten wat kortdurend in zorg was in de AWBZ en met welke aanleiding zijn hier verblijven.

De totale omvang van kortdurende indicaties op een aantal peildata in 2013 varieerde van bijna 4.000 tot bijna 5.000. Hiermee was de inschatting dat er ten minste 16.000 cliënten per jaar kortdurend opgenomen worden (de GRZ en cliënten met een ZZP10 uitgesloten). Het grootste aandeel had een ZZP-indicatie voor VV03 gevolgd door VV06. Kortdurende indicaties kwamen echter ook voor in de ZZP’s VV04, VV05, VV07 en VV08. Het grootste deel van de cliënten met een kortdurende indicatie verbleef één tot drie maanden in een verzorgings- of verpleeghuis.

Lees meer over dit onderzoek van HHM of download direct het rapport.