Informatiestandaard

Informatiestandaard Medicatieproces
Iedere dag worden in Nederland meer dan 50 mensen in het ziekenhuis opgenomen door medicatie-incidenten, soms met ernstige gevolgen. Beter inzicht in medicatiegegevens kan een groot deel van deze opnamen voorkomen en onnodig menselijk leed besparen. Daarom werkt ActiZ samen met andere branche- en beroepsorganisaties aan een nieuwe Informatiestandaard Medicatieproces: de standaard voor betere digitale vastlegging en uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorgverleners onderling en zorgverleners en patiënt.

Actueel inzicht in medicatiegegevens is in de zorg van groot belang. Huisartsen, apothekers of medisch specialisten weten niet altijd precies welke medicijnen hun patiënten voorgeschreven hebben gekregen en ook echt gebruiken. Als de voorschrijver de medicatie stopt of de dosering verlaagt, wordt er geen recept uitgeschreven. Het gevolg is dat andere zorgverleners hierover niet worden geïnformeerd.

 

Film over het Medicatieproces
De Informatiestandaard Medicatieproces gaat voor het registreren en uitwisselen van medicatiegegevens uit van de vier stappen van het medicatieproces: voorschrijven, verstrekken, toedienen en gebruik. Ook wordt onderscheid gemaakt tussen therapeutische en logistieke gegevens. Dit heeft als voordeel dat in het medicatieoverzicht duidelijk wordt wat de arts heeft voorgeschreven, gewijzigd of gestopt, wat de apotheek op basis daarvan heeft geleverd en wat de patiënt daadwerkelijk gebruikt. Dit filmpje licht de vier stappen kort toe.

Wijzigingen, bijvoorbeeld het onderbreken van medicatie door ziekenhuisopname, het stoppen met een medicijn vanwege een allergie of het later starten omdat een middel niet gelijk bij de apotheek is opgehaald, worden op die manier zichtbaar. Zo zorgt de standaard voor efficiëntere uitwisseling van medicatiegegevens en betere patiëntveiligheid.

Meer informatie over het medicatieproces bij NictiZ
Alle informatie over de Veilige Principes in de medicatieketen

 

Terug naar de pagina Informatiebeleid

 

 

Annemiek Mulder