11 januari 2016Wonen

Energie-audit voor 250+ werknemers of FTE?

Zoals u mogelijk al weet, krijgen zorgorganisaties met meer dan 250 werknemers te maken met een Energie-audit van de omgevingsdiensten. Tegenwoordig is deze beoordeling op basis van FTE. U hoeft deze audit niet te doen als u weliswaar meer dan 250 medewerkers in dienst heeft, maar toch op een lager aantal FTE uitkomt dan 250. Treed in overleg met uw omgevingsdienst.

De energie-audit is verplicht voor organisaties met meer dan 250 FTE. Ook als er minder FTE zijn, maar de jaaromzet overstijgt de €50 miljoen of het balanstotaal is groter dan €43 miljoen, is de energie-audit verplicht. Let erop dat de omgevingsdienst de gegevens van de Kamer van Koophandel raadpleegt, waarin het aantal werknemers is opgenomen.

De omgevingsdiensten, die belast zijn met de handhaving van de energie-audits, controleren het aantal werknemers bij de Kamer van Koophandel. Als gevolg van deeltijdwerk (part timers) komt het aantal werknemers niet overeen met het aantal FTE. Als het aantal medewerkers groter is dan 250, maar het aantal FTE niet, is het zinvol om dit onderbouwd bij uw omgevingsdienst(en) kenbaar te maken. Hiermee kan worden voorkomen dat de omgevingsdienst ten onrechte bij uw organisatie aanklopt voor de energie-audit.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van de EED/energie-audits. Ook vernemen wij graag van u hoe de contacten met de omgevingsdiensten verlopen.