25 mei 2018Zorg

Programma (ont)regel de zorg

De bewindspersonen van VWS hebben gezamenlijk een actieplan over vermindering administratieve lasten naar de Tweede Kamer gestuurd. Het actieplan is daarbij opgedeeld in deelplannen per sector, waaronder de wijkverpleging, verpleeghuizen en het sociaal domein. 

ActiZ heeft input geleverd voor deze plannen, onder meer door deelname aan de schrapsessies wijkverpleging en overleggen met VWS over de verpleeghuizen. Al eerder heeft ActiZ dit thema op de agenda geplaatst in de huidige cao en samen met de bonden hierover VWS benaderd. Het thema is bovendien onderdeel van de arbeidsmarktagenda. 

Momenteel wordt er uitwerking gegeven aan de plannen. In een landelijke werkgroep administratieve lasten wijkverpleging is per onderwerp een plan van aanpak gemaakt. Ook wordt met de bonden nader invulling gegeven aan reductie van administratieve lasten. Hierbij zijn met name schrapsessies in beeld en op enkele thema’s verdiepend onderzoek. 

Voorkomen van nieuwe regeldruk

Voor ActiZ is daarbij van groot belang dat het actieplan aandacht heeft voor het voorkomen van nieuwe regeldruk. Belangrijk is dat meer systematische, onderliggende oorzaken van het vraagstuk van regeldruk onderkend worden en aangepakt. Zonder aanpak van onderliggende mechanismen wordt het dweilen met de kraan open. Het thema administratieve lasten staat namelijk niet voor het eerst op de politieke agenda, waarbij tot dusver (blijkbaar) nauwelijks resultaten geboekt worden.  

1-DSC_0066-001