VVT-VVT Nieuws, VVT-Zorg

NZa definieert cliƫntkenmerken voor nieuwe bekostiging wijkverpleging

Op 15 juni jl. heeft de NZa tijdens een bijeenkomst voor genodigden de resultaten bekend gemaakt van een enquete naar cliëntkenmerken die (mogelijk) voorspellend zijn voor de behoefte aan wijkverpleegkundige zorg.

Nieuw bekostigingsmodel wijkverpleging

Er wordt al een aantal jaren nagedacht over een nieuw bekostigingsmodel voor de wijkverpleging. De huidige bekostiging op basis van uren voldoet niet aan de wensen van het veld (verkeerde productieprikkels, geen mogelijkheid voor bekostiging van preventie of innovatie, etc.). Op 13 oktober 2016 hebben alle landelijke partijen ingestemd met het ‘Plan van aanpak doorontwikkeling bekostigingsmodel wijkverpleging’. In dit plan wordt een traject geschetst met als doel om in 2019 een nieuw bekostigingsmodel in te voeren. Inhoudelijk betreft dit een model waarbij de zorgvraag van de cliënt centraal staat; inzicht in kenmerken van cliënten die bepalend zijn voor het zorggebruik ligt aan de basis.

15 cliëntkenmerken gedefinieerd

Op donderdag 15 juni jl. heeft de NZa de resultaten van een eerste tussentijds onderzoek gepubliceerd. Aan wijkverpleegkundigen is gevraagd welke cliëntkenmerken de zorgvraag in de wijk voorspellen. Er blijkt consensus over 15 kenmerken die wijkverpleegkundigen relevant vinden voor het voorspellen van de behoefte aan wijkverpleegkundige zorg. Het betreft o.a.: ADL functioneren, terminale fase, cognitieve functies, lichamelijk functioneren, ondersteuning door sociaal netwerk, belasting mantelzorger, complexe of specialistische zorg, etc. 

Een volgende stap is dat de cliëntkenmerken worden getoetst aan de data die beschikbaar is. 

Zie ook:

Vervolgstappen nieuwe bekostiging wijkverpleging

V&VN levert verkenning ontwikkeling zorgprofielen wijkverpleging op

 

 

1-DSC_0066-001