19 oktober 2015Wet en regelgeving

Vernieuwing Wlz: brochure Ruimte scheppen voor welbevinden bestelbaar

19 oktober 2015

De brochure met de ambitie voor verpleegzorg ‘Ruimte scheppen voor welbevinden’, die ActiZ voor de zomer heeft gepresenteerd, is nu bestellen. In deze brochure, geschreven door de tijdelijke Commissie vernieuwing Wlz van ActiZ, staan bouwstenen hoe de Wet langdurige zorg (Wlz) moet vernieuwen om echt in te spelen op de verlangens en behoeften van mensen die verpleegzorg behoeven.

 

ActiZ presenteerde de ambitie als voorschot op Wlz-vernieuwingsagenda die de staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede kamer voor de zomer 2015 heeft toegezegd. De staatssecretaris heeft te kennen gegeven meer tijd te willen nemen en geeft nu aan medio november met de Wlz-vernieuwingsagenda te komen.

 

Vernieuwing: uitgaan van echte verlangens
De VVT-branche is al volop bezig met vernieuwing. De ambitie daarbij is dat we een cliënt niet alleen bekijken en verzorgen vanuit zijn ziekte of beperking, maar juist uitgaan van wat hij graag nog wil en kan. Het gaat daarbij niet primair om het toevoegen van jaren aan het leven door nog meer medicijnen of zorg, maar om het toevoegen van kwaliteit aan het leven. Door ons meer en beter te verdiepen in wat iemand graag wil, en hoe hij van betekenis kan zijn, kunnen we inspelen op het welbevinden van de cliënt. Dat lijkt eenvoudig te realiseren, maar uitgaan van de èchte verlangens van mensen vraagt om een fundamenteel andere werkwijze: van zorgmedewerkers, zorgorganisaties, maar ook van anderen. Om dat waar te kunnen maken, moeten alle betrokkenen deze ruimte ook mogelijk maken in bijvoorbeeld het toezicht en de verantwoording. Onze opgave bij de vernieuwing van de Wlz is neergelegd in de ActiZ-brochure ‘Ruimte scheppen voor welbevinden’.

 

Bestellen?
De brochure ‘Ruimte scheppen voor welbevinden’ is tegen de verzendkosten te bestellen bij de ActiZ webshop. Ook kunt u de brochure ‘Ruimte scheppen voor welbevinden’ downloaden. Een pamflet van de ambitie is hier beschikbaar. 

Herma_klein