VVT-Wet en regelgeving

Pleidooi voor maatwerk bij medezeggenschap

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) is in de twintig jaar dat zij inmiddels van kracht is, nauwelijks inhoudelijk gewijzigd, terwijl de zorgorganisaties waarop de wet van toepassing is ingrijpend zijn veranderd. Actualisatie is dus geboden. Maar daarbij moet ruimte zijn voor maatwerk. Dat staat in de reactie op het wetsontwerp Wmcz die ActiZ samen met de Brancheorganisaties in de Zorg (BoZ) aan het ministerie van VWS stuurde.

 

De BoZ-partijen constateren dat de ruimte voor maatwerk die het wetsvoorstel feitelijk biedt, gering is en dat de actualisatie uiteindelijk vooral een juridisch technische exercitie is geworden. Het wetsontwerp ontbeert een heldere en overwogen keuze over wat werkbare en werkzame medezeggenschap inhoudt en wat er voor nodig is om dit te realiseren. Dat is jammer, te meer omdat het iBMG in zijn rapport Gevarieerde medezeggenschap in zorginstellingen en bij zorgverzekeraars hiertoe uitnodigt en hiertoe ook een goede aanzet geeft door een aantal principes van medezeggenschap te formuleren. De principiële discussie over wat nodig is om medezeggenschap van cliënten adequaat te regelen, willen de gezamenlijke brancheorganisaties  graag alsnog aangaan. Ons uitgangspunt daarbij is dat een werkbare en werkzame medezeggenschap van cliënten van groot belang is voor de koersbepaling van de zorgorganisatie, het bewaken van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie en het delen van waarden en normen.

1-DSC_0056-001

Michiel Kooijman