22 augustus 2018Wet en regelgeving

Wijkgericht werken btw vrijgesteld

Beloning op maat is een van de prestaties die mogelijk is voor de wijkverpleging. Enige tijd geleden ontstond twijfel over de vraag of de prestatie Beloning op maat (vanaf 1 januari 2017) vrijgesteld was van btw. Het ministerie van Financiën heeft nu bevestigd dat de prestaties die onder Beloning op maat vallen zijn vrijgesteld van btw. 

Achtergrond

In 2015 na overheveling van de wijkverpleging naar de zorgverzekeringswet is een bekostigingssysteem ingevoerd waarbij onderscheid gemaakt werd tussen cliëntgebonden zorg en wijkgericht werken (de laatste ook aangeduid als S1). Na enige discussie die ActiZ toen politiek aanhangig maakte, is toen een nieuwe vrijstelling opgenomen in Bijlage B van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting, die toen specifiek verwees naar de NZa prestatie over wijkgericht werken. 

Per 2017 is de bekostigingssystematiek gewijzigd en is wijkgericht werken als apart onderdeel geschrapt. Op grond daarvan werd ook de vrijstelling weer geschrapt. Echter, onder de prestatie Beloning op maat waren diezelfde activiteiten nog steeds mogelijk. Op grond van een publicatie is vervolgens twijfel ontstaan of activiteiten die onder deze prestatie worden geleverd wel vrijgesteld zijn van btw. Deze onduidelijkheid is met de brief van Financiën weggenomen. De prestatie Beloning op maat is vrijgesteld van btw op grond van post b9 in bijlage B van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting. Deze prestatie biedt conform de beleidsregel ruimte om op maat afspraken te maken over de beloning van innovatie, kwaliteit, uitkomsten van zorg of naar de bediende populatie van de zorgaanbieder. 

1-DSC_0066-001