VVT-Werkgeverschap

Salarissen en garantiesalarissen Cao VVT per 1 maart 2015

Per 1 maart 2015 zijn de salarissen in de CAO VVT verhoogd met 1,5%.  In de tekstuitgave van de Cao VVT vindt u de reguliere tabellen waarin deze verhoging is verwerkt. De CAO VVT kent naast de eerdergenoemde reguliere salaristabellen ook nog  een aantal salarisgarantieregelingen. De bedragen van deze garantieregelingen worden per 1 maart 2015 eveneens met 1,5% verhoogd.

Bovengenoemde verhogingen gelden uiteraard niet voor bedragen die het wettelijk minimumloon volgen. Het minimumloon wordt tweemaal per jaar geïndexeerd, namelijk per 1 januari en 1 juli.

 In het bijgevoegde Excel document vindt u verspreid over 5 tabbladen alle salarisbedragen overzichtelijk een rij.

  1. Salarisreeks VVT
  2. Salarisreeks IMF
  3. Schalen VVT
  4. Salarissen diverse groepen:
  5. leerling-verpleegkundig,
  6. leerling-helpende,
  7. verkorte opleiding kraamverzorgende anders opgeleiden,
  8. verkorte opleiding kraamverzorgende niet opgeleiden
  9. Garantiesalarissen
caoinfolijnV_M_4

Cao info voor leden
Snel antwoord op uw cao vraag? Kijk op www.caoinfo.nl en vind uw antwoord in de toelichting bij het cao artikel.
Cao info adviseurs: mr. Viviana Contreras Salazar en mr. Marina de Voogdt