VVT-Werkgeverschap

Salarisinformatie 2014

Download brochure salarisinformatie 2014 (d.d. 20 december 2013)

Aanvullingen en correcties op deze brochure:

Premies sociale verzekeringen
De gemiddelde werkgeversbijdrage kinderopvang wordt vanaf 2014 door alle werkgevers betaald door middel van een uniforme premie- opslag op de Aof-premie (tot en met 2013 was dit een opslag op de sectorfondspremie). Deze werkgeversbijdrage kinderopvang bedraagt 0,50%.
In de tabel die op 20 december 2013 werd gepubliceerd is deze werkgeversbijdrage kinderopvang niet afzonderlijk vermeld. In het eerder gepubliceerde overzicht van premies SV werd ten onrechte vermeld dat de Aof-premie 4,95% bedraagt, inclusief de opslag voor de werkgeversbijdrage kinderopvang van 0,50%. Dit moet zijn: exclusief de werkgeversbijdrage kinderopvang.

Indexatie vergoedingen reiskosten per 1 januari 2014
In het overzicht dat op 2 januari 2014 werd gepubliceerd, is per abuis de geïndexeerde vergoeding behorend bij artikel 9.3.2 lid 1 onder b (vergoeding bij vervoer per fiets) niet vermeld.
Onderstaand treft u het bedrag aan dat per 1 januari 2014 van toepassing is. 

 

cao-artikel

Bedrag 2013

Bedrag 2014

Artikel 9.3.2 lid 1 onder b vervoermiddel: fiets

€ 1,09

€ 1,10

 

Jeugdloon FWG 10 en FWG 15
De jeugdlonen van FWG 10 en FWG 15 per 1 januari zijn ten dele niet correct opgenomen.
In de bijlage zijn FWG 10 en 15 met de juiste bedragen opgenomen. De gecorrigeerde bedragen zijn geel gearceerd.

caoinfolijnV_M_4

Cao info voor leden
Snel antwoord op uw cao vraag? Kijk op www.caoinfo.nl en vind uw antwoord in de toelichting bij het cao artikel.
Cao info adviseurs: mr. Viviana Contreras Salazar en mr. Marina de Voogdt