VVT-Werkgeverschap

Aandachtspunten voor werkgevers: hoe pakt u het aan?

Ondernemend Werknemerschap

Samen ondernemen
Ondernemend Werknemerschap vraagt niet alleen om een actieve medewerker, maar ook om een ondernemende organisatie. Die er helemaal voor gaat en veel energie steekt in deze nieuwe ontwikkeling. Want Ondernemend Werknemerschap roept verschillende vraagstukken op, binnen verschillende vakgebieden.

HR-gebied
Afhankelijk van het gekozen concept vergt de invoering van Ondernemend Werknemerschap een inspanning van verschillende afdelingen binnen uw organisatie. Zo is het belangrijk dat de personeels- of HR-afdeling een Ondernemend Werknemerschap-regeling ‘op maat’ ontwikkelt, toetst of medewerkers over de gewenste eigenschappen beschikken en ondernemende medewerkers ondersteunt in hun praktijk. Ook is het zinvol als deze afdeling de voortgang monitort en regelmatig feedback geeft aan zowel het management als aan de betrokken medewerkers. HR kan ook een vrijstelling aanvragen bij cao-partijen voor onderdelen van de cao, zodat de zorgdiensten flexibeler en gemakkelijker georganiseerd kunnen worden. Graag meer weten? Bekijk de speciale toelichting (pdf) over de cao-ontheffing VVT of lees er meer over op de website.

006_8914_OW-ZZG-1000x500

Financiën
Voor de afdeling financiën betekent de invoering van Ondernemend Werknemerschap het aanpassen van de administratie en de loonbetaling. Afhankelijk van het gekozen concept moeten ook andere facturen worden verstuurd (rechtstreeks aan cliënten en/of derden, bijvoorbeeld gemeenten). Soms is het nodig om (ICT-)systemen aan te passen.

Communicatie
Ook ligt er een taak voor de communicatieadviseurs van de organisatie om intern en extern over de veranderingen te communiceren. Hulpverleners en andere partners in de regio moeten op de hoogte worden gebracht. Communicatie betekent ook de marketing van de nieuwe diensten of faciliteiten. (Potentiële) cliënten moeten weten dat er een nieuwe dienst is!

Lees meer over Ondernemend Werknemerschap