VVT-Werkgeverschap

De voordelen van Ondernemend Werknemerschap

Kansen voor organisatie, medewerker en cliënt


De potentie van Ondernemend Werknemerschap voor de VVT-branche is groot. Dit blijkt uit recent onderzoek (2015) naar twee pilots op dit gebied bij zorgorganisaties. Het levert een win-win-win-situatie op voor alle betrokkenen: de organisatie, de medewerkers én de cliënten. Iedereen vaart er wel bij!

Win-win-win
Ondernemend Werknemerschap betekent volgens het onderzoek een win voor cliënten in de vorm van betere zorg (meer tevredenheid), een win voor medewerkers in de zin van mooier werk (bevlogenheid) en meer zelfstandigheid in het werk en een win voor de organisatie in de zin van nieuwe manieren van zorg verlenen. Ondernemend Werknemerschap sluit aan bij de eigen regie en zelfredzaamheid van de cliënt. Het biedt werkzekerheid aan de betrokken medewerkers.

Innovatie voor de toekomst
Brancheverenigingen ActiZ en BTN en de vakbonden FNV Zorg en Welzijn, CNV Publieke Zaak, FBZ en Nu’91 zijn de initiatiefnemers van de pilots en het bijbehorende onderzoek. Zij zien Ondernemend Werknemerschap als een innovatie die kansen biedt voor de toekomst. Zij investeren hier nu in met een vervolgtraject voor zorgorganisaties en een digitale brochure met achtergronden, tips en interviews.

Twee pilotorganisaties
De pilots Ondernemend Werknemerschap vonden plaats bij de ZZG zorggroep in Wijchen en de ZorgZaak uit Hoogeveen. Het Kennis Centrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Tilburg (ReflecT) voerden het onderzoek hiernaar uit in de periode van april 2013 tot februari 2015. Het onderzoek werd gefinancierd vanuit het Europees Sociaal Fonds en het arbeidsmarktfonds A+O VVT.

020_8570_OW-ZZG-1000x500

Nieuwe manier van werken met innovatieve invloed op de zorg
Werkgevers en medewerkers in de twee onderzochte organisaties blijken niet meer terug te willen naar de ‘oude’ situatie. Een bestuurder: “De professionals kunnen zelf met de cliënt bepalen hoe de zorg en de dienstverlening worden ingevuld. Voor allebei is het een verbetering.” En een medewerker vertelt: “Iedereen denkt veel actiever mee. We lossen ook meer met z’n allen elkaars problemen op.” Ook de cliënten uit de pilots zijn tevreden: “Blij dat ik de hulp krijg die ik nodig heb om thuis te wonen” en “Het zijn leuke meiden en ze stemmen onderling zaken goed af. Ze zijn erg flexibel, ze prutsen net zo lang tot het past.”

Maar, het gaat niet vanzelf
De pilots maakten ook duidelijk dat de invoering van Ondernemend Werknemerschap niet vanzelf gaat. Een voorwaarde is dat alle betrokkenen ervoor ‘willen gaan‘ en dat het past bij hun competenties. Het vraagt van medewerkers zelfstandigheid en het vermogen om hun eigen grenzen te bewaken. Het stelt ook eisen aan het ‘ondernemende’ team, zeker als daarin medewerkers met verschillende contracten samenwerken. Alleen een goedlopend team waarin de relaties positief zijn en mensen elkaar iets gunnen, kan ruimte maken voor Ondernemend Werknemerschap.

Vanuit de top
Zeker in het begin vereist Ondernemend Werknemerschap ook krachtige ondersteuning vanuit de organisatie en is er maatwerk nodig op HR-gebied. De twee pilotorganisaties kregen bijvoorbeeld de mogelijkheid om op bepaalde punten af te wijken van de cao VVT. Hierdoor konden ze hun arbeidsvoorwaarden beter aan laten sluiten op het Ondernemend Werknemerschap. Denk bijvoorbeeld aan meer zeggenschap over de werktijden en het uitbetalen van verschillende arbeidsvoorwaarden in één ‘tarief’.

Nieuwe relaties
De meerwaarde van Ondernemend Werknemerschap zit in een nieuwe verhouding tussen organisatie, medewerker en cliënt. Samen gaan zij op zoek naar een nieuw soort dienstverlening en maatwerk. Er is ruimte voor onderhandeling, voor eigen wensen en belangen. Dat vraagt niet alleen om een assertieve medewerker, maar ook om een ‘assertieve cliënt’. Allebei moeten zij in staat zijn op te komen voor de eigen belangen, in een positieve relatie.

Win voor cliënten

 • Zorg die past
 • Maatwerk
 • Flexibiliteit
 • Veel overlegmogelijkheden
 • Samenwerking met de zorgverlener. 

Win voor organisaties

 • Aansluiting bij ontwikkelingen in de zorg
 • Maatwerk voor cliënten en het combineren van zorgvormen
 • Toegang tot nieuwe markten en het aangaan van arrangementen met gemeenten
 • Behoud van ondernemende medewerkers
 • Kans om het beste uit medewerkers en teams te halen

Win voor medewerkers

 • Meer vrijheid en zelfstandigheid
 • Nieuwe dingen leren of proberen
 • Afwisseling en flexibiliteit om het werk zelf in te delen
 • Mogelijkheid om mee te denken over de beste zorg
 • Behoud van vast inkomen, pensioen en een sociaal vangnet. 

Lees meer over Ondernemend Werknemerschap