VVT-Werkgeverschap

Arbeidsvoorwaarden en cao-ontheffing

Maatwerk en flexibiliteit
Sociale partners in de VVT bieden voor Ondernemend Werknemerschap de mogelijkheid tot ontheffing op cao-onderdelen. Hierdoor is meer flexibiliteit en maatwerk mogelijk, wat handig is voor zowel medewerkers als cliënten.

Eén tarief
Vanuit Ondernemend Werknemerschap is het mogelijk om (via een cao-vrijstelling) een deel van de arbeidsvoorwaarden anders te laten betalen, passend bij de manier van werken van een zelfstandig ondernemer. Deze krijgt immers geen vakantietoeslag of eindejaarsuitkering, maar werkt met één uurtarief. Die vorm komt terug in de betaling aan ondernemende werknemers. Zij krijgen hun vakantietoeslag, EJU en toeslagen als onderdeel van hun maandelijkse (of vierwekelijkse) loon.

Andere arbeidsovereenkomst
Ondernemende medewerkers hebben - anders dan zzp-ers - een arbeidsovereenkomst en de wettelijke bescherming die daarbij past. Basiszekerheden als pensioen, loondoorbetaling bij ziekte en wachtgeldregeling blijven onverkort van toepassing. Goed om te weten: er is ook een terugvalmogelijkheid. De keuze voor Ondernemend Werknemerschap moet vrijwillig zijn en kan dus ook herroepen worden.

Voorwaarden voor ontheffing
Om ontheffing voor Ondernemend Werknemerschap te krijgen, moet de aanvragende organisatie de volgende punten toelichten of aantonen:

  • hoe Ondernemend Werknemerschap wordt vormgegeven
  • welke betekenis de gevraagde cao-ontheffing daarbij heeft
  • welke organisatorische randvoorwaarden zullen worden getroffen
  • welke invulling van de arbeidsrelatie (interne samenwerking, leiderschap, verhouding tot andere groepen werknemers in de organisatie) voortvloeit uit het intern ondernemerschap
  • de mate waarin een team of medewerker ruimte heeft om tijdstippen van zorg- en dienstverlening rechtstreeks met de cliënt af te spreken
  • dat de medewerkers die volgens Ondernemend Werknemerschap gaan werken instemmen met de voorgestelde alternatieve arbeidsvoorwaardenaanpak
  • dat er voor het verzoek draagvlak is bij de ondernemingsraad

Cao als basis
De cao-afspraken over Ondernemend Werknemerschap vormen de basis voor de beoordeling van een verzoek om ontheffing. Mogelijk heeft uw organisatie ook voor een ander onderdeel van de cao een ontheffing nodig. De afspraken binnen het sociaal overleg bieden hiervoor enige ruimte. Voorwaarde is dat u het verzoek om zo’n ontheffing grondig onderbouwt en duidelijk maakt waarom de afwijkende arbeidsvoorwaarden essentieel zijn voor het OW-concept.

Meer informatie?
Lees in de leaflet cao-ontheffing  alles over de inhoud en criteria voor een cao-ontheffing bij Ondernemend Werknemerschap.

Lees meer over Ondernemend Werknemerschap