VVT-Werkgeverschap

Leerlingen uit het praktijkonderwijs (PRO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Voor leerlingen uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs zijn specifieke methoden en leerpaden ontwikkeld naar de arbeidsmarkt. Stichting SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) maakt zich al langer sterk voor de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking met het Borisproject. Meer weten? Bezoek dan de site van Stichting SBB.

Het Borisproject

Het Borisproject vergroot de kansen voor jongeren met een beperking op de arbeidsmarkt. Het Boris project is een aanpak die ervoor zorgt dat leerlingen uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs zich goed kunnen oriënteren op hun loopbaan, dat ze een passende opleiding krijgen en dat ze begeleid worden bij het vinden en houden van een werkplek. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van OCW. 

Lees meer over de aanpak en het Borisproject.

Bij speciaal  erkende Borisleerbedrijven lopen leerlingen langere tijd stage. Het bedrijf leidt de stagiair op de werkvloer op en zo groeit de leerling naar werken naar vermogen. Dit gaat om assisterende, ondersteunende en producerende taken. Met een praktijkverklaring kan de leerling laten zien wat hij kan en zo een goede plaats in de maatschappij verwerven.

Overeenkomst branche praktijkverklaring ActiZ – SBB

In 2017 heeft ActiZ een overeenkomst gesloten met SBB en zich daarmee aangesloten bij het Borisproject. De overeenkomst heeft betrekking op de door SBB erkende leerbedrijven en geregistreerde praktijkopleiders. Door de overeenkomst kan een leerling uit het VSO of PRO onderwijs bij een erkend leerbedrijf aan de slag en werkervaring opdoen in de verschillende werkprocessen. 

Door de overeenkomst kunnen ActiZ-leden:

  • gebruik maken van de inzet van de opleidingsadviseur van SBB om het juiste leerbedrijf te matchen;
  • gebruik maken van de hulp van de opleidingsadviseur van SBB bij het opstellen van een maatwerktraject en ene werkplekprofiel bij het leerbedrijf;
  • beschikken over het Boris Praktijkloket;
  • gebruik maken van het ActiZ-logo op de praktijkverklaring. 

De opleiding woonhulp ouderenzorg/gehandicaptenzorg is nu opgenomen in het Boris Praktijkloket. Scholen kunnen voor jongeren die met huishoudelijke activiteiten aan de slag gaan in de zorgcentra en daarvoor een praktijkverklaring krijgen. De praktijkverklaring is een erkend bewijs van vakbekwaamheid in de VVT-branche. 

De Boris-methodiek kan ook worden toegepast op mensen met een beperking in de Wajong, met een WSW-indicatie (Wet sociale werkvoorziening), een WIW-baan (Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (Besluit in- en doorstroombanen).

Karin de Poorter