VVT-Werkgeverschap

Doelgroep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Een andere groep die onder de Participatiewet valt, betreft de groep mensen die voor langere tijd uit het arbeidsproces zijn. Om deze mensen weer actief te krijgen, slaan gemeenten, zorgwerkgevers, onderwijs en UWV de handen ineen in de regio. Doel is de participatie bevorderen van uitkeringsgerechtigden. Een belangrijke voorwaarde voor dergelijk traject is alle ketenpartners in de regio te verbinden.

Mooi voorbeeld

Een mooi voorbeeld van een succesvol traject in de regio West Brabant is Welslagen. Calibris advies is hierin de verbindende partner en behaalt goede resultaten met de instroom van uitkeringsgerechtigden naar een BBL traject in een VVT zorgorganisatie. Het voorbeeld is uit te rollen in meerdere regio’s en grote steden.

Lees meer over Welslagen of bekijk de video.

 

Karin de Poorter