24 juli 2018Wet en regelgeving

Welke zorg valt er onder de Wlz en de Zvw? Zorginstituut Nederland legt het uit

Welke zorg valt er onder de Wlz en onder de Zvw? En wanneer mag er een bijdrage van de cliënt zelf gevraagd worden? Zorginstituut Nederland geeft hier uitleg over op haar website. Deze informatie is bedoeld voor cliënten en professionals.

Een overzicht van alle Wlz-onderwerpen vindt u op de pagina Wlz-kompas. Daarnaast geeft het Zorginstituut ook uitleg over onder meer Eerstelijnsverblijf, Geriatrische Revalidatiezorg, wijkverpleging en hulpmiddelen in de Zvw.

Hieronder vindt u linkjes naar de onderwerpen waar wij vaak vragen over krijgen: 

Leveringsvormen Wlz: zorg met verblijf, vpt, mpt en pgb 

Verblijf in een Wlz-instelling 
Op deze pagina vindt u onder meer informatie over de volgende onderwerpen:

Persoonlijke verzorging (Wlz)
Op deze pagina vindt u onder meer informatie over de volgende onderwerpen:

Begeleiding (Wlz)
Op deze pagina vindt u onder meer informatie over het volgende onderwerp:

Dagactiviteiten groep (waaronder de vraag of er ook voor een maaltijd gezorgd moet worden) 

Aanvullende zorg bij verblijf en behandeling (Wlz) 
Als iemand in een Wlz-instelling woont en van dezelfde instelling behandeling krijgt, noemen we dat 'verblijf met behandeling'. In dit geval biedt de instelling ook een aantal vormen van aanvullende zorg:

Mobiliteitshulpmiddelen (Wlz)
De aanspraak mobiliteitshulpmiddelen omvat in de Wlz alleen het individueel gebruik van standaardrolstoelen en aangepaste rolstoelen:

Meeverhuizende partner (Wlz) (partneropname / partnerverblijf)

1-DSC_0862