VVT-Werkgeverschap

CAO VVT: indexaties 2017 en overzicht premies SV en Zvw

Per 1 januari 2017 zijn indexaties toegepast op een aantal vergoedingen die in de cao VVT zijn geregeld. Ook is de premieverdeling van de afdracht aan PFZW formeel vastgesteld en is schaal FWG 5 geactualiseerd. 

In Salarisinformatie VVT 2017 worden de indexaties en aanpassingen toegelicht.

Het betreft:

  • de premie Pensioenfonds Zorg en Welzijn en de premieverdeling 2017;
  • indexatie vergoedingen reiskosten;
  • indexatie bedrag stagevergoeding;
  • garantieregeling IZZ cao VVT;
  • wettelijk minimum loon per 1 januari 2017.
     

De meeste van deze bedragen zijn ook al verwerkt in de nieuwe cao VVT 2016 -2018.

In een afzonderlijk overzicht zijn de premies sociale werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet voor 2017 opgenomen.

 

caoinfolijnV_M_4

Cao info voor leden
Snel antwoord op uw cao vraag? Kijk op www.caoinfo.nl en vind uw antwoord in de toelichting bij het cao artikel.
Cao info adviseurs: mr. Viviana Contreras Salazar en mr. Marina de Voogdt