11 juli 2018Werkgeverschap

Aan de slag met Woonhulp

Woonhulp is een branche-erkende opleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De gedachte dat een diploma halen niet voor iedereen vanzelfsprekend is, terwijl mensen juist wel vaardig zijn en wèl wat kunnen heeft geleid tot de opleiding Woonhulp. De basis voor de opleiding is de praktijkverklaring. De kerntaken uit het kwalificatiedossier (afgeleid van zorghulp, niveau 1) zijn omschreven als werkprocessen. Voor de verschillende werkprocessen ontvangt met een praktijkverklaring . De praktijkverklaring draagt bij aan het effectueren van productiewaarde in het kader van de Participatiewet. De opleiding woonhulp heeft een uitstroomvariant ouderenzorg en gehandicaptenzorg.

Het diploma woonhulp is bestemd voor:

  • Leerlingen uit het praktijkonderwijs (Pro) en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO);
  • Mensen met een beperking uit de Participatiewet of cliënt uit de gehandicaptenzorg.

In de opleiding zijn verschillende werkprocessen beschreven, waarvoor men een praktijkverklaring kan behalen. In totaal zijn er 14 praktijkverklaringen die een leerling kan behalen en de leerling aantoont welke werkprocessen worden beheerst (variant EVC). Met het behalen van de verschillende praktijkverklaring kunnen leerlingen het diploma woonhulp halen. De opbouw van het diploma is als volgt:

  • Alle praktijkverklaringen woonhulp zijn uitgereikt;
  • Theorie-examen is met succes afgerond;
  • Praktijkexamen met succes doorlopen. 

Voor meer informatie over de opleiding en het ontstaan ervan klik hier naar de Editie van Markant, tijdschrift voor de gehandicaptenzorg, pagina 16.

14 juni 2018 is er een bijeenkomst georganiseerd m.m.v. SBB en Stichting Calibris advies.

Hieronder vindt u de presentaties:

Karin de Poorter