29 november 2016

Overgang huishoudelijke hulp bij mpt-cliënten thuis in één keer per 1 april 2017

Alle Wlz-cliënten met een modulair pakket thuis (mpt) die huishoudelijke hulp van gemeenten ontvangen, gaan in één keer per 1 april 2017 over naar de Wlz. Aanvankelijk zou de overgang geleidelijk plaatsvinden tussen 1 januari en 1 april 2017. Om het goed te kunnen regelen is er nu een nieuwe afspraak de overgang van al deze cliënten op 1 april 2017 in te laten gaan.

 

Overgang naar Wlz

Mpt-cliënten, daaronder behoren óók de cliënten met overbruggingszorg, gaan de huishoudelijke hulp op basis van de Wlz ontvangen, zie het eerdere bericht hierover. Het ministerie van VWS, VNG en ZN hebben nu bepaald dat de overgang plaats vindt op 1 april 2017. De VNG heeft op hun site berichtgeving geplaatst over de nieuwe afspraken over de overheveling van huishoudelijke hulp aan Wlz-cliënten. Daarin staat dat de gemeenten hun cliëntbestanden van het CIZ terugontvangen waarin staat welke cliënten over een Wlz-indicatie beschikken. Voor de overheveling gaan gemeenten en zorgkantoren uit van deze bestanden. Zorgkantoren sturen cliënten die overgaan naar de Wlz een brief om hen te informeren over de verandering.

Zorgkantoren informeren de zorgorganisaties per mail en dragen zorg voor zorgtoewijzingsberichten aan de zorgorganisatie. De zorgorganisatie is verantwoordelijk dat de cliënten daadwerkelijk per 1 april 2017 huishoudelijke hulp ontvangen. Nieuwe Wlz-cliënten kunnen vanaf 2017 direct onder de Wlz huishoudelijke hulp ontvangen. 

ActiZ en VGN zijn bij de afspraken betrokken maar zijn nog in overleg met ZN over diverse aspecten van de uitvoering van de overheveling. De aspecten  hebben betrekking op de inhoud van de brief aan de cliënten, de informatie van zorgkantoren aan zorgorganisaties en de ondersteuning van het zorgkantoor in het berichtenverkeer. Zodra hierover meer bekend is, volgt informatie op de ActiZ-site.

Herma_klein