VVT-Financiering, VVT-VVT Nieuws

CIZ beleidsregels 2019 bekend

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft de beleidsregels voor de indicatiestelling 2019 voor de Wlz vastgesteld. Tevens heeft het CIZ de Wlz-zorgprofielen in een apart document vastgelegd.

Beleidsregels 2019

Het CIZ stelt jaarlijks beleidsregels vast die een leidraad vormen bij de indicatiestelling voor de Wlz-zorg, de tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling en de subsidieregeling ADL-assistentie. De beleidsregels 2019 voor de Wlz zijn gepubliceerd.

Er zijn nauwelijks wijzigingen in de CIZ-beleidsregels 2019 ten opzicht van 2018. Het gaat voor de VV om:

  • In de inleiding is een passage opgenomen over het hele systeem van wet- en regelgeving in de verschillende domeinen (Wlz, Wmo en Zvw) met betrekking tot zorg voor burgers;
  • Er is ter verduidelijking een apart afwegingskader beschreven voor verzekerden met psychische stoornis. Deze afweging stond voorheen beschreven in het reguliere afwegingskader.

Zorgprofielen

In de Wlz indicatie die het CIZ afgeeft staat een zorgprofiel. Een zorgprofiel beschrijft de zorgbehoefte. De zorgprofielen zijn vastgesteld in de Regeling Langdurige zorg. Binnen de Wlz zijn meerdere zorgprofielen onderverdeeld naar sectoren, zoals de sector Verpleging & Verzorging.

Het CIZ heeft de inhoud van de zorgprofielen in een document vastgelegd dat kan dienen als naslagwerk.

Herma_klein