nieuws

16 juli 2019Informatisering, VVT Nieuws, Wonen

Vier aanvragen Stimuleringsregeling e-health thuis gehonoreerd

Tijdens de tweede commissievergadering voor de Stimuleringsregeling e-health thuis (SET) op 4 juli 2019 heeft ZonMw vier nieuwe subsidieaanvragen goedgekeurd. Het gaat om goedkeuring voor e-healthprojecten van Sensire, Marente, Activite en Omring.

De subsidieregeling stelt voor de komende drie jaar jaarlijks 28 miljoen euro beschikbaar. SET werd in 2018 aangekondigd en loopt tot en met 31 december 2021. De regeling ging in maart jl. van start.

Zorgorganisaties Sensire, Marente, Activite en Omring zetten volgens ZonMw met hun plannen in op de samenwerking bij het opschalen van e-health in de reguliere zorg en ondersteuning van mensen thuis.

De plannen

Zorgorganisatie Sensire wil zorg op afstand een integraal onderdeel laten worden van het zorgproces. Met SET weet Sensire nieuwe doelen een impuls te geven, vindt ZonMW. De SET-aanvraag van het innovatiecluster Sensire, Santiz, NAAST en Menzis richt zich op het opschalen van e-health toepassingen als videomonitoring, medicatiecontrole op afstand en personenalarmering.

Met de SET toekenning kan zorgorganisatie Marente, in samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, hun plan voor het opschalen van beeldzorg en het inrichten van een speciaal beeldzorgteam verder ontwikkelen. Marente levert verpleeghuiszorg, revalidatie, eerstelijnsverblijf en thuiszorg.

Zorgorganisaties Activite en Omring willen e-health toepassingen, waaronder een medicatie-app die de zelfregie van patiënten moet vergroten, vaker inzetten om medicatietoediening en medicatiecontrole efficiënter en veiliger te maken voor thuiswonende cliënten. Activite werkt samen met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Omring werkt samen met zorgverzekeraar VGZ.

Eerste SET-subsidie naar Basalt

De eerste subsidieaanvraag binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) werd in mei toegekend aan revalidatiecentrum Basalt. Met de subsidie kan de organisatie naar eigen zeggen een belangrijke stap voorwaarts maken in de dagelijkse toepassing van e-health in de revalidatiebehandeling. De subsidie werd toegekend op basis van het project Fast@HOME, dat thuis revalideren voor mensen na een beroerte mogelijk maakt. 

Vervolg

Er zijn in 2019 nog twee beoordelingsrondes voor nieuwe SET aanvragen, in week 31 en week 41. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en volledigheid, aldus ZonMw.

Laatste nieuws