nieuws

23 juli 2019Informatisering, VVT Nieuws

Ontwikkelingen professionele omgevingen 2019

Op verzoek van ActiZ is een marktverkenning uitgevoerd door WeDoTrust naar de meest gebruikte ECD’s in de VVT sector. Dat levert een eerste beeld op. Er bestaat niet een beste, er bestaat wel een beste keus voor deze organisatie met deze visie. Na de zomerperiode organiseert ActiZ een bijeenkomst

Samenvatting

Veel leveranciers richten zich op dit moment op technische doorontwikkelingen, die wel een deel functionele impact hebben. Positief is dat leveranciers bezig zijn (of gaan) met ZorgInformatieBouwstenen en het voldoen aan Medmij-standaarden. Uitwisseling van data is voor alle leveranciers een speerpunt. Hoewel nog niet alle leveranciers zich hebben aangemeld is iedereen van mening dat ZorgInformatieBouwstenen en Medmij gaan helpen bij gestructureerde data-uitwisseling. Overigens geven leveranciers aan dat zorginstellingen nog weinig interesse hebben of leveranciers deelnemen aan het Medmij-afsprakenstelsel. Dit lijkt nog niet actueel in de markt te zijn.

Er is relatief weinig aandacht/prioriteit bij leveranciers voor functionele verbeteringen, mede omdat de klantvraag achter blijft. Algoritmes, domotica en eHealth toepassingen liggen op de plank, maar er is nauwelijks vraag naar. De achterblijvende klantvraag zorgt bij leveranciers voor een afwachtende houding. Het bundelen van krachten door zorginstellingen vindt nog erg beperkt plaats. Hier is nog winst voor onze sector te behalen.

De gewenste scheidingen van omgevingen, zoals beschreven in het ontwerpdocument dat eind september verschijnt, wordt door de markt herkend en in een beperkt aantal gevallen al toegepast. De verwachting is dat de ontwikkelingen daarin versnellen, dat vraagt veel van onze leden en vereist meer volwassenheid van hun eigen regie-organisatie. Zoals aangegeven wordt de bundeling van krachten richting de leveranciers dan steeds belangrijker.

Het is niet eenvoudig om de best passende leverancier en het juiste systeem te selecteren voor een zorginstelling, dit hangt onder meer af van de eigen volwassenheid en visie van de zorginstelling.

Reactie ActiZ

Deze marktscan geeft een goede eerste indruk. ActiZ zal een bijeenkomst beleggen om de resultaten te bespreken en te duiden. Met name de bewegingen op de financiële markt zijn tijdgebonden. ActiZ zal daarom dit met regelmaat updaten.
De bundeling van krachten van leden richting leveranciers gaat ActiZ onderzoeken.

1-DSC_0927-001
I.

Inge Steinbuch-Linstra

Laatste nieuws