nieuws

23 juli 2019Kwaliteit, VVT Nieuws

Experimenten persoonsvolgende bekostiging leiden tot mooie resultaten

Minister Hugo de Jonge heeft op 8 juli 2019 de eindevaluatie van drie experimenten met  persoonsvolgende bekostiging aangeboden aan de Tweede Kamer. ‘Met de trajecten zijn mooie resultaten behaald’, aldus de minister. ActiZ was nauw betrokken bij deze experimenten.

Grootschalig experiment in Zuid-Limburg

Een van de experimenten startte in 2017 en duurde twee jaar. In de regio Rotterdam deed de sector gehandicaptenzorg mee aan het experiment en in Zuid-Limburg de sector verpleging en verzorging. Het doel van de experimenten was het vergroten van de mogelijkheden van cliënten om zorg te kiezen die het beste bij hun past. Het experiment was voornamelijk gericht op vraagverheldering en persoonsvolgende inkoop door de zorgkantoren.

Persoonsvolgende bekostiging binnen de ‘instelling’

Binnen dit experiment hebben de zorgaanbieders Amsta, Archipel, Norschoten en ZZG Zorggroep met ondersteuning vanuit Waardigheid en trots, gewerkt aan de vormgeving van persoonsvolgende bekostiging nadat de cliënten voor hen hadden gekozen. Het doel van het experiment was om verschillende vormen van persoonsvolgende bekostiging vorm te geven in de praktijk. Organisaties werden vrij gelaten in het kiezen van een vorm. Dit resulteerde in een veelheid aan manieren om de eigen regie van bewoners in verpleeghuizen te versterken. Enkele organisaties geven het budget virtueel aan de bewoner, anderen werken met persoonsgebonden uren en weer anderen experimenteren met arrangementen in combinatie met punten die een bewoner te besteden heeft.

Individueel persoonsvolgende budget (iPVB)

Een van de methodieken die gebruikt kan worden bij het werken met persoonsvolgende bekostiging is, het iPVB. Onder het programma “Waardigheid en Trots” is geëxperimenteerd met deze methodiek bij 10 zorgorganisaties. De methodiek brengt zowel “het zachte” (vraag gestuurde zorg) als “het harde” (tijd en kostprijs) in kaart. De cliënt, familie, zorgverlener en de organisatie weet zo wat de cliënt wenst, objectief nodig heeft en hoeveel dat kost.

De Jonge evalueerde de drie experiment in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0443

Laatste nieuws