nieuws

23 juli 2019Informatisering, VVT Nieuws

Derde kamerbrief gegevensuitwisseling in de zorg

In de derde kamerbrief bevestigt minister Bruins de lijn van de eerdere twee brieven. Deze derde brief bevat een definitieve roadmap naar wettelijk verplichte gegevensuitwisseling.

Sporen

De definitieve roadmap beschrijft twee sporen die moeten leiden tot wettelijke verplichting.

Via het eerste spoor zal de minister gegevensuitwisselingen aanwijzen die vanaf een bepaald moment, gebruik makend van standaarden voor taal en techniek, verplicht moeten verlopen. De minister verwacht dat digitaal receptenverkeer en verpleegkundige overdracht tot de eerste wettelijk verplichte gegevensuitwisselingen zullen behoren. Het tweede spoor heeft betrekking op bouwstenen die verplicht gebruikt moeten worden op gebied van taal en techniek. Door aanwijzing van bouwstenen borgt de minister hergebruik van gegevens. 

 

Reactie van ActiZ

ActiZ vindt het positief dat de minister de lijn van regie nemen op gegevensuitwisseling doorzet. Er blijven wel altijd zaken te wensen over. Zo vraagt ActiZ zich ernstig af of het instellen van certificering van de ICT infrastructuur leidt tot een landelijk dekkend en betaalbaar geheel. Daarnaast wordt in de brief de veiligheid en vertrouwelijkheid van public cloud computing ter discussie gesteld. ActiZ ziet de EU-wetgeving inzage de cloud als zeer betrouwbaar. In het document ‘Reactie ActiZ op ‘cloudvraagstuk’ minister’ leest u meer over ActiZ’ standpunt met betrekking tot cloud computing. 

De minister beoogt het wetsvoorstel in de loop van 2020 aan de Tweede Kamer te presenteren.

U kunt de derde kamerbrief hier lezen.

Laatste nieuws