nieuws

30 juli 2019Kwaliteit, VVT Nieuws

Aanmelding actieleernetwerken voeding in de Zorg

Is het realiseren van uw ambities op het gebied van eten & drinken in de praktijk voor u als verpleeghuis een wens? Dan kunt u zich aanmelden voor 1 van de 3 actieleernetwerken Voeding in de Zorg. In samenwerking met andere zorgorganisaties en onder professionele begeleiding krijgt uw organisatie de kans om de volgende stap te zetten. U kunt kiezen voor een actieleernetwerk of – indien u dat niet kunt of wilt - voor een leerkring die gericht is op uitwisseling van ervaringen en kennis.

Achtergrond:

Eerder dit jaar (2019) bleek tijdens de bijeenkomst ‘Pact voor de Ouderenzorg: Aandacht voor voeding’ een groot animo bij verpleeghuisorganisaties om hun voedingsaanbod te verbeteren. Ook werd duidelijk dat er op dit moment verschillende thema’s spelen waar meerdere zorgpartijen op in willen zetten. De actieleernetwerken stimuleren de volgende stap van goede ideeën naar praktijk.

Wat wordt er geboden

Een actie- en leertraject waarin uw organisatie samen met twee andere zorgorganisaties gedurende 9 maanden de stap zet van idee naar praktijk (van september 2019 tot en met juli 2020). Onder begeleiding van een tutor, met hulp van experts en met de steun en toeverlaat van de twee collega-organisaties ondersteunen we je waar nodig. Daarnaast wordt de voortgang en ontwikkeling in beeld gebracht via verschillende communicatiekanalen en bieden we daarmee een mooi podium voor jouw organisatie.

In totaal zijn er negen plekken beschikbaar (verdeeld over drie thema’s):

  • Het ontwikkelen van voedingsaanbod voor de cliënten met de zwaarste zorgbehoefte
  • De omslag van een zorgrestaurant naar een restaurant voor de buurt
  • Koken en eten bij kleinschalig wonen

Voor meer informatie over de inhoud van de actieleernetwerken zie: https://www.etenwelzijn.nl/actieleernetwerken-voedingindezorg

Wat wordt er van uw organisatie gevraagd:

  • Het bestuurlijk commitment dat uw organisatie 9 maanden aan de slag gaat om op één van de drie thema’s het verschil te maken
  • Een trekker / projectleider vanuit de organisatie die gedurende 9 maanden als contactpersoon optreedt en de mogelijkheid heeft om tenminste vier keer bijeen te komen met het actieleernetwerk
  • De bereidheid om verhalen en ervaringen te delen met andere zorgorganisaties

Deelnemen: hoe gaat dit in zijn werk

  • Meldt u aan via rudi@etenwelzijn.nl en geef daarbij kort aan op welk thema u wilt inzetten en wat de ambities van uw zorgorganisatie zijn.
  • Na aanmelding wordt er contact met u opgenomen om de wensen en mogelijkheden te bespreken.
  • Bij meer dan drie aanmeldingen per thema wordt een selectie gemaakt op basis van ambitie en leermogelijkheden van de organisaties.
  • Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Wel is er de mogelijkheid om na afloop een vrijwillige bijdrage te leveren aan een Aanmoedigingsfonds voor andere zorgorganisaties die in de toekomst een slag willen maken op het gebied van voeding. 

Deelnemen aan leerkring

Mocht u niet direct willen deelnemen aan de actieleernetwerken maar wel geïnteresseerd zijn in de ervaringen en uitkomsten meldt u zich dan ook aan via bovengenoemd email-adres met deze notie. U wordt dan onderdeel van de bredere leerkring en uitgenodigd voor een bijeenkomst om in persoon ervaringen en kennis uit te wisselen.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0443

Laatste nieuws