Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik dan hier voor de webversie.

19 dec 2016 Bloeddruk meten bij kinderen met overgewicht blijft belangrijk
Jeugd voorlopig 640px
Bloeddruk meten bij kinderen met overgewicht blijft belangrijk

Het advies blijft om in de Jeugdgezondheidszorg de bloeddruk te meten bij kinderen met overgewicht. Zo spoor je te hoge bloeddruk tijdig op en kun je mogelijke negatieve gevolgen voorkomen. Dit stelt gezondheidswetenschapper Aleid Wirix in haar proefschrift, dat ze op 8 december verdedigde bij het VUmc.

Lees verder
Bloeddrukmeter - vierkant
Infographic Voorzorg

In de week tegen kindermishandeling (14-20 november 2016) lanceerde het VUmc vanuit de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid een infographic over VoorZorg. In de infographic is te zien hoe VoorZorg werkt, wat de positieve effecten zijn en wat de kosten en baten zijn per gemeente.

Lees verder
2) VoorZorg
Handreiking voor gemeentebestuurders aanpak kindermishandeling

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik vindt dat de aanpak van kindermishandeling topprioriteit moet zijn in het jeugdbeleid van gemeenten. Om gemeentebesturen te ondersteunen bij de regie op het voorkomen en aanpakken van kindermishandeling, heeft zij een handreiking ontwikkeld.

Lees verder
Kindermisbruik

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2016

ActiZ Jeugd wenst u

Prettige Feestdagen

Kerstbal
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
BEROEPSINHOUD JEUGDGEZONDHEIDSZORG

Verzending hielpriksetjes in maand december 2016

Het is weer feestmaand december! Met alle kerstpost is het van belang om de hielpriksets zo spoedig mogelijk na afname van het hielprikbloed op de juiste manier te verzenden, zodat de tijdigheid kan worden geborgd. Het RIVM-DVP heeft hiertoe in overleg met PostNL een schema opgesteld.
Lees verder

 

Vernieuwde JGZ-richtlijn Psychosociale problemen

Vanaf 1 december 2016 kan de JGZ gebruik maken van de vernieuwde JGZ-richtlijn Psychosociale problemen. De voorgaande richtlijn uit 2008 is door richtlijnontwikkelaar TNO volledig aangepast naar veranderingen in de praktijk en wetenschap, met financiële ondersteuning van ZonMw.
Lees verder

 

Programma Gezonde School 2017-2020

Het Programma Gezonde School is succesvol geweest en wordt voortgezet en uitgebreid in de komende jaren. Ook wordt ingezet op gezonde Kinderopvang. De Jeugdgezondheidszorg kan deze intentie ondersteunen op school en in de kinderopvang.
Lees verder

 

OTAV gestart

Eind november is het OTAV (OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders) gestart met een programma dat gemeenten ondersteund bij het incorporeren van gezondheidsbeleid voor statushouders in het bestaande gezondheidsbeleid.
Lees verder

 

Resultaten gebruikersonderzoek Mijn Kinddossier bij Icare

Mijn Kinddossier is er voor de ouders! Daarom heeft Icare in samenwerking met Topicus, leverancier van Mijn Kinddossier, in mei 2016 een enquête gehouden onder ouders. De enquête is door 769 ouders ingevuld.
Lees verder

  

Monitoring zelfregulering op voedingsreclame gericht op kinderen

Er zijn meer overtredingen gemeten bij het gebruik van kinderreclame dan vorig jaar, zo blijkt uit de Kamerbrief van staatsecretaris van Rijn.
Lees verder

 

Ambassadeurs voor de jeugdverpleegkundigen gezocht

De vakgroep Jeugdverpleegkundigen van V&VN Maatschappij & Gezondheid start een pilot Ambassadeurs voor de Jeugdverpleegkundigen. Deelnemers leren presenteren, debatteren, lobbyen en omgaan met de media en politiek.
Lees verder

 

Landelijke stafartsen- en stafverpleegkundigendag 2017

Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West organiseert samen met Nutricia op 10 februari 2017 weer de Landelijke stafartsen- en stafverpleegkundigendag! De dag staat dit keer in het licht van het thema: Stafleiderschap.
Lees meer

BREDE JEUGDSECTOR

Decembercirculaire 2016

In de decembercirculaire 2016 wordt aangekondigd dat vanaf 2018 middelen worden toegevoegd aan de algemene uitkering van gemeenten om uitvoering te geven aan het RVP. Het gaat om een bedrag in de orde van grootte van € 28 miljoen. Ook krijgen gemeenten vanaf 2017 structureel € 85 miljoen euro per jaar voor de bestrijding van armoede onder kinderen.
Lees verder

 

Nieuw format productieverantwoording Jeugd 2016

Er is een nieuw format beschikbaar voor de productieverantwoording Jeugd 2016. Het oude format bevatte een dubbeltelling, die is er nu uitgehaald.
Lees verder

 

Lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg

Hogeschool Utrecht (HU) start met het lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg. De hogeschool heeft Katarina Jerković-Ćosić benoemd tot lector.
Lees verder

 

Jaarrapport 2016 Landelijke Jeugdmonitor

In 2015 kregen 365.000 jongeren een vorm van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. Dat blijkt uit het CBS Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor.
Lees verder

 

Nieuwsbrief PJ&J december 2016

In de nieuwsbrief van het programma Professionaliseren Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) worden weer meerdere onderwerpen uitgelicht zoals de handreiking bij het Kwaliteitskader Jeugd.
Lees verder

UIT ACTIZ NIEUWS

Hulp voor artsen die kampen met problematisch middelengebruik

Heeft u het vermoeden dat één van uw artsen problemen heeft met het gebruik van middelen, zoals alcohol, drugs of medicijnen? Kom dan in actie en help uw werknemer door contact op te nemen met het steunpunt ABS-artsen van de KNMG.
Lees verder

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_010