nieuws

15 mei 2014

Rekeningen zorgorganisaties blijven onbetaald, terwijl geld er wel is

ActiZ-leden hebben in 2013 voor € 81 miljoen zorg geleverd waarvoor niet is betaald, zo blijkt uit onderzoek van ActiZ naar de overproductie 2013 door zorgkantoren. Terwijl het geld wel bij de zorgkantoren op de plank ligt. ActiZ vindt dat rechtmatig geleverde zorg gewoon betaald moet worden en wil daarover overleg met het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit en ZN.

De helft van de zorgorganisaties die zorg thuis leveren, levert meer zorg dan in de vooraf met het zorgkantoor was afgesproken: dat is de zogenoemde overproductie. Uit het onderzoek blijkt dat zij per organisatie gemiddeld €213.000 tekort komen. Van de organisaties die intramurale zorg leveren komt 58% tekort en gaat het om een bedrag van gemiddeld €221.000 aan overproductie per zorgorganisatie. Opgeteld is dat €49 miljoen euro bij alle deelnemers aan het onderzoek samen. Voor de hele branche van verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg gaat het in 2013 om €81 miljoen. Dat is bijna € 32 miljoen hoger dan in 2010. Opvallend is dat vooral de kleinste en de grootste zorgorganisaties bovengemiddeld te maken hebben met zorg die niet is vergoed. In de loop van 2013 heeft 12% van de organisaties mede daardoor een cliëntenstop ingesteld.

Aad Koster, directeur ActiZ: “Dat betekent dat cliënten niet terecht kunnen bij het verzorgingshuis of de thuiszorgorganisatie van hun keuze of op de wachtlijst komen, terwijl die organisatie wel capaciteit heeft om zorg en ondersteuning te leveren. Wij vinden dit een verkeerde prikkel in het systeem, want organisaties die investeren in kwaliteit en innovatie, worden hiervoor niet beloond doordat klanten voor hen kunnen kiezen.”

Toename
De problemen worden nu nog groter, omdat voor 65 % van de organisaties de afspraken voor de productie in 2014 zijn gemaakt op basis van de inschatting aan geleverde zorg in november 2013, niet op de daadwerkelijk geleverde productie in 2013. Dat betekent dat veel zorgorganisaties zijn gestart met een hogere productie dan waarvoor het zorgkantoor een productieafspraak heeft gemaakt. Drie op vijf zorgaanbieders verwacht dat de problematiek van overproductie in 2014 toeneemt. Daarnaast blijkt dat zorgkantoren terughoudend inkopen.

Oplossingen
ActiZ pleit er al jaren voor dat zorgkantoren de zorg inkopen op basis van de werkelijke zorgvraag. Dat is ook van belang voor de transitie in de langdurige zorg. Daar hoort bij dat de rechtmatig geleverde zorg wordt betaald. Het geld is er wel. Door het AWBZ-bekostigingssysteem blijven er echter jaarlijks grote bedragen onbenut voor de zorg. Van drie concessiehouders is bekend dat er bij hen in 2013 totaal ruim € 150 miljoen van de contracteerruimte niet is besteed aan AWBZ-zorg. ActiZ vindt het onbegrijpelijk dat het systeem maakt dat rekeningen niet betaald worden terwijl het geld wel beschikbaar is. Daarom vraagt ActiZ het ministerie van VWS, de zorgkantoren (ZN) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om het mogelijk te maken de contracteermiddelen die over blijven aan te wenden voor betaling achteraf.

Link naar rapport ActiZ

Link naar artikel Zorgvisie over Buurtzorg die 9 miljoen niet betaald kregen

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws