nieuws

12 juni 2013

AWBZ inkoopbeleid zorgkantoren frustreert hervormingen langdurige zorg

De hervormingen in de langdurige zorg zouden ondersteund moeten worden door het inkoopbeleid van zorgkantoren. Dat is nu echter niet het geval, constateert ActiZ, want zorgkantoren voeren een zeer wisselend inkoopbeleid, waarin stevige kortingen worden doorgevoerd. Zorgorganisaties maken zich ernstig zorgen over de gevolgen hiervan voor de kwaliteit van zorg. De zorgkantoren leggen extra tariefskortingen op bovenop de bezuinigingen die in overheidsbeleid zijn afgesproken. Dit is tegen de afspraken in het zorgakkoord dat zorgaanbieders in april sloten met het ministerie van VWS. Daarnaast wil een aantal zorgkantoren de afbouw van zorghuizen versnellen waardoor cliënten op straat kunnen komen te staan. ActiZ doet opnieuw een stevig beroep op de staatssecretaris om de regie te nemen in de transitie van de langdurige zorg.

De transitie in de langdurige zorg is nodig om deze betaalbaar en toegankelijk te houden. Daartoe is het nodig dat zorgkantoren en zorgorganisaties goede afspraken maken over de stappen in de hervorming. Het inkoopbeleid van de zorgkantoren zou dit moeten ondersteunen. Niet de prijzen moeten leidend zijn voor de zorg, maar de dialoog tussen cliënt en zorgaanbieder over welke zorg nodig is. Het inkoopbeleid dat zorgkantoren vorige week bekend maakten, frustreert echter de transitie, stelt ActiZ. Dat komt onder andere doordat de overheid te weinig richting geeft en geen regie neemt in de transitie.

Extra kortingen
Zorgkantoren hebben allen een verschillend inkoopbeleid voor langdurige zorg. Nu blijkt dat sommige zorgkantoren 17 tot 22% extra willen korten op tarieven – bovenop de bezuinigingen die waren afgesproken in het overheidsbeleid. Wanneer zo fors gekort wordt, kunnen zorgorganisaties deze zorg niet blijven leveren met de gewenste kwaliteit. De cliënt wordt de dupe. Bovendien was dit niet de afspraak: in het zorgakkoord dat zorgorganisaties in mei dit jaar met VWS tekenden, was duidelijk dat de staatssecretaris de zorgkantoren en gemeenten zou committeren om geen extra kortingen door te voeren.

Afbouw zorghuizen
Daarnaast voeren zorgkantoren een zeer wisselend beleid over de afbouw van zorghuizen. Het ene zorgkantoor wil alleen de lichte zorg (ZZP 3) afbouwen, de ander wil ook de capaciteit voor zwaardere zorg afbouwen. Ook is er groot verschil in hoe snel die afbouw verloopt. Zorgorganisaties weten niet waar zij aan toe zijn en waar zij zich op moeten voorbereiden. Leegstand dreigt en in het ergste geval kunnen cliënten op straat komen te staan – omdat het zorgkantoor niet voldoende zorg heeft ingekocht.

Inkoop in lijn met zorgakkoord
“Hervormingen in de langdurige zorg zijn nodig. Daarbij moet de lange termijn leidend zijn,” zegt ActiZ directeur Aad Koster. “Maar nu voeren de zorgkantoren een korte termijn beleid, dat zeer schadelijk is voor de zorg. Als we willen dat afspraken over welke zorg een cliënt daadwerkelijk nodig heeft, leidend zijn, moet je niet gaan sturen op grote prijskortingen. Om de transitie in de langdurige zorg in goede banen te leiden, is het van cruciaal belang dat de staatssecretaris de regie neemt om afspraken te coördineren en met alle partijen gezamenlijk tot een duidelijke hervormingsagenda te komen. De eerste stap is dat hij de zorgkantoren aanspreekt op het feit dat hun inkoopbeleid tegen de afspraken in het Zorgakkoord in gaat. Terwijl dat inkoopbeleid juist de transitie zou moeten ondersteunen.”

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws