nieuws

06 november 2013

ActiZ blij dat knip tussen verpleging en verzorging van de baan is

ActiZ is blij dat de knip tussen verpleging en verzorging van de baan is. Dit heeft staatssecretaris Van Rijn van VWS voorgesteld in een brief aan de Tweede Kamer die op 6 november is verstuurd. ActiZ heeft hier samen met de andere landelijke partijen ZN, NPCF, V&VN en PerSaldo en met onder andere zorgorganisaties Buurtzorg, Amstelring en ZorgAccent stevig op aangedrongen.

In het Regeerakkoord uit 2012 was een knip aangekondigd tussen verpleging en verzorging. De verpleging zou worden overgeheveld naar de zorgverzekeringswet (Zvw) en de verzorging grotendeels naar de Wmo. In het huidige voorstel blijven verpleging en verzorging onderdeel van één pakket, dat in zijn geheel uit de AWBZ naar de Zvw wordt overgeheveld. ActiZ meent dat dit voor cliënten, zorgmedewerkers en zorgorganisaties een goede ontwikkeling is.

Continuïteit
De continuïteit van zorg is makkelijker te bieden wanneer verpleging en verzorging onderdeel zijn van hetzelfde pakket, dat in zijn geheel bij één zorgorganisatie kan worden afgenomen. Zonder dat dit door verschillende financiers hoeft te worden ingekocht. Aad Koster, directeur van ActiZ: ”Cliënten krijgen minder verschillende zorgverleners over de vloer en hebben één enkel aanspreekpunt. Dat betekent ook dat de afstemming tussen zorgprofessionals makkelijker is en vermijdt onnodige bureaucratie.”

Grote opgave
De overheveling van de zorg van AWBZ naar Zvw is een grote verandering, die een zorgvuldige voorbereiding vergt. Goed overleg tussen zorgorganisaties, beroepsgroepen, zorgverzekeraars en cliëntenorganisaties is van groot belang. Het gaat immers niet alleen om de overheveling van een deel van de zorg naar de Zvw, maar ook om een andere manier van werken. En om een bezuiniging voor verpleging en verzorging vanaf 2015 van € 600 miljoen per jaar. De extra intensivering in wijkverpleging blijft wel gehandhaafd. Maar het moge duidelijk zijn: een bezuiniging van deze omvang zal niet zonder merkbaar effect blijven.

Aad Koster: “Wij hebben aangegeven dat zorgvernieuwing hierbij een absolute voorwaarde is: we moeten de zorg goed afstemmen op wat mensen zelf, samen met hun sociale omgeving, nog kunnen en kijken naar de daadwerkelijke noodzaak voor professionele ondersteuning van de cliënt. Met - waar mogelijk – de inzet van thuiszorgtechnologie inzetten. Daarvoor hebben we goed gekwalificeerde zorgprofessionals nodig. Wat ons betreft moet de taakstelling van € 600 miljoen met zorgvernieuwing gerealiseerd worden en dus niet door ‘simpel’ de tarieven te verlagen.”

Deltaplan Ouderenzorg
ActiZ heeft deze visie op zorgvernieuwing al eerder uiteen gezet in het Deltaplan Ouderenzorg. Een hervorming van deze omvang vraagt om goede afspraken tussen zorgaanbieders, zorgprofessionals, cliënten en zorgverzekeraars. Ook de samenwerking met gemeenten is cruciaal, want het sociale domein en het zorgdomein kunnen niet los van elkaar worden gezien. ActiZ zal zich daar dan ook voor blijven inzetten.

Hervormingen als geheel erg ingrijpend
Overigens is het geheel aan hervormingsplannen van het Kabinet erg ingrijpend, zeker omdat het niet alleen betrekking heeft op verpleging en verzorging, maar ook op begeleiding, huishoudelijke hulp en intramurale maatregelen, waaronder het scheiden van wonen en zorg. Hervormingen die gepaard gaan met grote bezuinigingen en grote gevolgen voor medewerkers, cliënten en zorgorganisaties. ActiZ blijft zich dan ook hard maken voor een goede transitie waarvoor zij vorige maand een Transitieagenda aanbood aan de staatssecretaris.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws