nieuws

02 juli 2015

CQ-index VVT: Schoenen die niet meer passen!

Zorgorganisaties, verzekeraars en andere betrokkenen bij de CQ-index, hebben het voornemen om de CQ–index te stoppen. Dat stelde staatssecretaris Martin van Rijn van VWS in een brief aan de Kamer. De taskforce die hoort bij het plan van VWS ‘Waardigheid en trots’ wil per 1 januari  2016 stoppen met de in de langdurige zorg  verplichte CQ-Index. ActiZ is blij met dit voornemen.

 

De CQ-index is jarenlang ingezet om diverse doelen te dienen, zoals  het bieden van cliëntkeuze-informatie, het belonen van ‘goede’ kwaliteit, of het identificeren van verbeterpunten. Veel leden van ActiZ gaven in de afgelopen jaren al aan dat de CQ geen van de beoogde doelen meer echt goed diende. Nu hecht ActiZ grote waarde aan het vaststellen van cliëntervaringen, maar dan moet het instrument wel werken. De CQ-indez schiet tekort.

 

Kwaliteit is meervoudig

Met de CQ-index maakt de organisatie slechts  eens per twee jaar een beperkte momentopname van de situatie. Steeds meer onderzoeken en praktijkervaringen tonen aan dat het ‘vangen’ van kwaliteit in scores op een set van indicatoren, zoals de CQ-index, een weinig zinvolle exercitie is. Kwaliteit is meervoudig; er zijn altijd verschillende perspectieven en er zijn dan ook verschillende bronnen nodig om een beeld ervan te vormen. Om die reden heeft ActiZ eerder al de NPS+ aan de CQ laten toevoegen, waardoor ook kwalitatieve informatie wordt verzameld.

 

Stoppen per 2016

De CQ is in 2015 nog wel verplicht. Er is op landelijk niveau gesproken over een directe beëindiging van de CQ-verplichting, maar ActiZ heeft daarbij gepleit voor geleidelijkheid. Veel zorgorganisaties hebben de CQ in 2015 al gemeten. Daarnaast wordt de CQ-index momenteel nog benut in de Benchmark van ActiZ. Ook daar is het inmiddels wel een logische stap om afscheid te nemen van de CQ, maar 1 januari 2016 is dan een natuurlijker en beter passend moment.

 

Huiverig

Het besluit voor afschaffing van de CQ is nog niet definitief genomen. Het is een voornemen, ontstaan vanuit Taskforce behorend bij het plan ‘Waardigheid en trots’ . We zien dat de andere landelijke partijen weliswaar onderschrijven dat de CQ-Index niet langer het ideale instrument is, maar dat zij nog wel huiverig zijn voor het volledig afschaffen van de CQ-Index. Zij geven aan: “We moeten onze oude schoenen niet weggooien voordat we nieuwe hebben”.

 

Nieuwe schoenen

ActiZ is van mening dat er al wel degelijk divers nieuw schoeisel voorhanden is!  Dat is niet één enkel instrument dat iedereen dient, maar een combinatie van instrumenten. We gaan met de partijen in gesprek om te kijken hoe we cliëntervaringen in een nieuw kwaliteitskader een goede plek kunnen geven. Wat ons betreft tijd is er al genoeg nieuws om afscheid te kunnen nemen van dat oude, vertrouwde paar schoenen. Die zijn de branche echt te klein geworden.

 

Er zijn al mooie ontwikkelingen gaande:

  • Door de samenwerking met ZorgkaartNederland.nl, Kiesvoorjezorg.nl en Woonz.nl  wordt op diverse manieren cliëntkeuzeinformatie ontsloten.
  • In de Wlz-zorginkoop is dit jaar een dialoog-model ingevoerd, waarin ruimte is voor het duiden van cijfers en andere, bv narratieve, bronnen.
  • De Inspectie heeft indicatoren ontwikkeld die gericht zijn op monitoren en meten. Hiermee eist zij dat zorgorganisaties zicht hebben op risico’s en kwaliteit, maar schrijft zij niet exact voor hoe.
  • Ten behoeve van kwaliteitsverbetering hebben ActiZ en LOC Zeggenschap in Zorg een Spiegelrapportage ontwikkeld waarmee de dialoog tussen zorgorganisaties en cliëntenraden op basis van citaten van cliënten wordt gestimuleerd. We laten momenteel kwalitatief onderzoek doen naar de thema’s die in de citaten van cliënten vaak terugkomen.
  • Ook is door ActiZ Mijn Verbetermeter ontwikkeld, een instrument om laagdrempelig, op maat en bottum-up metingen te initiëren, registreren , presenteren om deze in gesprek met elkaar te duiden.

Laatste nieuws