nieuws

VVT-Werkgeverschap

Inspectie SZW: aanpak werkdruk verbeterd

De Inspectie SZW heeft op 8 juli 2014 haar rapportage naar aanleiding van inspecties op psychosociale arbeidsbelasting gepubliceerd. Er zijn volgens de inspectie in de VVT belangrijke stappen in de aanpak van werkdruk gezet. Op het agressiebeleid is beduidend meer gehandhaafd dan in 2012.  

 

De Inspectie SWZ beoordeelde in 2013 de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) bij 133 zorgorganisaties in de VVT, op 506 locaties. Er is geïnspecteerd op de maatregelen die werkgevers nemen om werkdruk en agressie te beheersen en op het arbeidstijdenbeleid. Op dit laatste onderdeel zijn weinig overtredingen vastgesteld. Kijk hier voor het volledige rapport.

 

Werkdruk  

Volgens de Inspectie SZW heeft 60% van de bezochte werkgevers alle noodzakelijke maatregelen geïmplementeerd, en is bezig met evaluatie van beleid of heeft dat al uitgevoerd. In 2012 was dit nog 30%. Bij 40% van de geïnspecteerde zorgorganisaties is nog niet alles op orde, maar dat wil niet zeggen dat er in het geheel geen aandacht zou zijn voor werkdruk. Slechts bij 19 van de 133 bezochte zorgorganisaties was geen actuele risico-inventarisatie over werkdruk aanwezig.

 

Naast de bevindingen van de Inspectie SZW, die toetst op de volgens de wet noodzakelijke maatregelen, is het ook relevant om te kijken naar de werkdrukbeleving van medewerkers in de branche. De MedewerkerMonitor, onderdeel van de Benchmark van ActiZ, geeft daar een goed beeld van. In 2013 en in 2014 beoordelen medewerkers de werkdruk gemiddeld met een 7 op een schaal van 1 tot 10.

Het beleid op werkdruk wordt in de VVT ondersteunt met de Toolkit sturen op werkdrukbalans, onderdeel van de Arbocatalogus VVT.

Agressie

De Inspectie SZW heeft op agressie in 2013 (60%) meer gehandhaafd dan in 2012 (30%). Een eenduidige verklaring wordt hiervoor niet gegeven. ActiZ vindt dat de uitkomsten van de inspecties niet zonder meer een algemeen branchebeeld geven. De aandacht in de VVT voor agressiebeleid is behoorlijk toegenomen sinds de uitrol van het Actieplan Veilig werken in de zorg en de daaraan verbonden campagne Duidelijk over agressie.

ActiZ is een van de initiatiefnemers. Aan het actieplan is een financiële ondersteuningsregeling verbonden voor verbetermaatregelen van zorgorganisaties. Met zo’n 250 aanvragen van VVT-organisaties is de regeling al drie jaar achtereen overtekend.

 

Zie www.duidelijkoveragressie.nl en www.arbocatalogusvvt.nl / thema ongewenst gedrag  

Paulfoto