nieuws

VVT-Zorg

Automatische blussystemen interessante oplossing voor de zorgsector

ActiZ heeft TNO onderzoek laten doen naar de toepassingsmogelijkheden van automatische blusinstallaties voor de zorg. Het onderzoek geeft aan dat deze systemen veel toegevoegde waarde kunnen leveren aan de veiligheid voor bewoners en personeel.

Wat betreft de kosteneffectiviteit blijkt dat de variatie in systemen en in gebouwen groot is, waardoor eenduidige uitspraken niet mogelijk zijn. De doelstelling is om dit in een vervolgonderzoek op basis van casuïstiek beter te onderbouwen.

Aanleiding
Aanleiding voor dit onderzoek is de constatering dat in Nederland automatische blusinstallaties in de zorg nog zeer beperkt worden toegepast. Uit ervaringen in het buitenland blijkt evenwel dat de toegevoegde waarde van deze systemen zeer groot kan zijn. Het aantal doden en gewonden wordt flink beperkt en ook de materiële schade is ook fors minder.
Daarbij speelt mee dat in toenemende mate kleinschalige woonvormen in de sector tot ontwikkeling komen met in met name de avond en nacht een beperkte personele bezetting. De noodzaak om met technische hulpmiddelen de veiligheid van bewoners te waarborgen wordt daarmee groter.

Tegen deze achtergrond vond ActiZ het zinvol om alternatieve, innovatieve oplossingen nader te onderzoeken. Alternatief ten opzichte van de traditionele oplossingen uit de regelgeving, die uitgaan van compartimentering en de inzet van BHV gedurende 24 uur per dag. Innovatief, omdat het niet alleen een antwoord biedt op het veiligheidsvraagstuk, maar ook helpt bij de beperkte beschikbaarheid van personeel in de avond- en nachtsituatie.

Diversiteit groot
Uit het onderzoek blijkt dat de diversiteit aan systemen groot is en bovendien ook in ontwikkeling. Naast sprinklersystemen komen in toenemende mate ook watermistsystemen op de markt, die enkele voordelen kennen ten opzichte van de sprinkler. Het gaat dan om kleinere druppels, waardoor het bereik groter is en de schade door water minder. Echter, de technische voorwaarden zijn complexer (hoge druk), waardoor deze systemen niet altijd kosteneffectief zijn.
De kosteneffectiviteit blijkt erg afhankelijk van type gebouw, bestaande versus nieuwbouw in relatie tot het gekozen blussysteem en de vereisten die daarbij gelden, zoals wateraansluiting.

Vervolgonderzoek naar kosteneffectiviteit
ActiZ is met TNO in overleg over de opzet van een vervolgonderzoek. Daarin zal met name de kosteneffectiviteit nader in beeld moeten komen. Gegeven de diversiteit aan gebouwen en systemen is de insteek om dit te onderzoeken aan de hand van representatieve casuïstiek uit de langdurige zorg. 

Rapport automatische brandbestrijding langdurige zorg

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws

Paulfoto