nieuws

VVT-Zorg

Brandveiligheid binnen handbereik

Dit jaar zal ActiZ u met regelmaat informeren over nieuwe ontwikkelingen, innovaties en praktijkvoorbeelden die u kunnen helpen bij het vergroten van (het bewustzijn over) de brandveiligheid in uw zorggebouw. In deze uitgave aandacht voor de DSPA-5, een innovatief blusmiddel met praktische voordelen voor de zorg.

Aanleiding om aandacht te besteden aan de DSPA-5 is de positieve waardering die ActiZ-lid ZZG zorggroep aan dit blusmiddel toekent en het feit dat ook de brandweer er een grote meerwaarde voor ziet in de zorg en overigens ook voor zichzelf. De ZZG zorggroep heeft de DSPA-5 aangeschaft voor gebruik op al haar locaties. We laten daarom graag Willem den Hartog, arbocoördinator bij de ZZG zorggroep aan het woord over de motieven om dit innovatieve blusmiddel aan te schaffen. Zijn bijdrage staat in de bijlage.

Hoe werkt de DSPA-5?
De DSPA-5 werkt heel anders en wordt op een andere manier ingezet dan de reguliere brandblusser of brandslanghaspel.
Zoals op de bijgevoegde afbeeldingen is te zien, ziet hij eruit als een ronde trommel met een handvat. Het is een klein en zeer licht apparaat dat kan worden ingezet in iedere fase van een brand, zonder dat de ruimte waar de brand is hoeft te worden binnen gegaan.

Hoe kan de BHV-er of iemand anders die de DSPA-5 in geval van brand gaat gebruiken, te werk gaan?

Stel dat er in een linnenkamer een brand is ontstaan. Deze wordt door detectie snel gelokaliseerd. In dit geval is er niemand in de ruimte. De DSPA-5 wordt van buiten in de ruimte geworpen nadat de beveiligingspin is verwijderd. De deur van de ruimte wordt afgesloten. De DSPA-5 is gevuld met Aerosol. De werkende bestanddelen van DSPA Aerosol zijn vaste microdeeltjes. Deze verspreiden zich door de ruimte tot in de kleinste hoeken en blijven daar ook geruime tijd hangen. Aerosol werkt negatief katalytisch, dit zorgt ervoor dat de energie uit de brand wordt onttrokken en dat vlammen binnen enkele seconde worden gedoofd. Aerosol wordt onder meer toegepast in de ruimtevaart, waar het ontvluchten van de ruimte waar brand ontstaat in de regel geen optie is. Aerosol is dan ook ongevaarlijk voor mens en dier en onttrekt geen zuurstof. Dus in het ergste geval dat er in een kamer van een bewoner brand ontstaat en er geen gelegenheid meer is om zonder gevaar voor de BHV-er of voor andere bewoners de betreffende kamer te ontruimen en een reguliere brandblusser dus ook geen optie meer is, kan de DSPA-5 uitbreiding van de brand voorkomen en is er een kans dat de bewoner levend uit de kamer gehaald kan worden nadat de DSPA-5 z’n werk heeft gedaan.

Samengevat kunnen we de DSPA-5 als volgt beschrijven:

  • het bevat het blusmiddel aerosol dat ongevaarlijk is voor mens en dier;
  • het kan kritieke tijdwinst opleveren doordat het apparaat zelfstandig zijn werk doet en de BHV-er met de ontruiming van de omliggende ruimten kan aanvangen;
  • het voorkomt nevenschade door bluswater aanzienlijk;
  • het onttrekt geen zuurstof;
  • slaat de brand snel neer, vlammen zijn vrijwel direct verdwenen;
  • is inzetbaar zonder de ruimte te betreden;
  • is makkelijk en snel inzetbaar;
  • het kan in avond en nacht, bij minimale bezetting, tijdwinst opleveren.

Voor mee informatie zie www.dspa.nl. U vindt daar ook een animatie voor het gebruik door BHV-ers.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws

Paulfoto