nieuws

VVT-Zorg

Careyn presenteert Protocol Integrale Brandveiligheid

Zorgorganisatie Careyn heeft onlangs in de Klankbordgroep Brandveiligheid van ActiZ het Protocol Integrale Brandveiligheid gepresenteerd. Het protocol is praktisch opgezet en biedt tal van uniforme formats en modellen. Daardoor is het ook goed toepasbaar binnen andere zorgorganisaties. Voor leden van ActiZ is het protocol tegen vergoeding verkrijgbaar bij Careyn.

In de klankbordgroep vertelden de auteurs van het Protocol Integrale Brandveiligheid Careyn, Mariëlle Hooymeijer en Natascha Bouman, met veel enthousiasme over de ontwikkeling en invoering van het protocol in de organisatie van Careyn. Met name dat laatste vraagt volgens de ontwikkelaars een continue investering in preventie. En het is de moeite waard, verzekerden zij.
De brandveiligheid van de panden van Careyn is op orde. Daarnaast is het bewustzijn over (het organiseren van) brandveiligheid sterk toegenomen, in alle geledingen van de organisatie. Het protocol zorgt voor duidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers.

Korte beschrijving inhoud Protocol
Het Protocol Integrale Brandveiligheid is gericht op beleid en regelgeving, de bouwkundige en installatietechnische staat van een gebouw en op de organisatorische voorzieningen zoals BHV, vrijhouden van vluchtwegen, etc. De kern van het Protocol is het format jaarplan Brandveiligheid dat aansluit bij de P&C cyclus van de eigen organisatie. Daarin is nauwkeurig beschreven wie waar verantwoordelijk voor is en wanneer de activiteiten moet worden uitgevoerd. Het Protocol bevat ook praktische checklists en voorbeelden. Zo is er een modelovereenkomst 'brandwerende voorzieningen’ opgenomen. Deze wordt gebruikt bij de opdrachtverstrekking aan een aannemer of installatiebedrijf, die hiermee verantwoordelijk wordt voor het volgens de geldende normen brandwerend afdichten van nieuwe en bestaande doorvoeren. Benadrukt wordt dat het Protocol een hulpmiddel is om de brandveiligheid van gebouwen integraal op orde te krijgen en te houden. Brandveiligheid blijft een continuproces.

Bestellen
U kunt het Protocol Integrale Brandveiligheid Careyn bestellen voor een bedrag van €25.
Stuur een e-mail naar contact@careyn.nl  of bel 010-20 40 980, ook voor nadere informatie.
Bekijk een overzicht van de inhoud en de bijlagen.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws

Paulfoto