nieuws

VVT-Wonen

Klankbordgroep Brandveiligheid van start

Aan de oproep om deel te nemen in de nieuw op te richten klankbordgroep Brandveiligheid hebben ruim 30 leden van ActiZ gereageerd. Bijna allemaal zijn ze naar de startbijeenkomst op 24 mei gekomen.

Brandveiligheid is een thema dat veel vragen oproept, vanwege de spanning tussen de regelgeving en de uitvoeringspraktijk.
ActiZ heeft regelmatig overleg met de ministeries van Binnenlandse Zaken, VWS en SZW over nieuwe regelgeving, landelijk beleid en de inspecties rond brandveiligheid.
Ook is er op landelijk niveau (NVBR) contact met de brandweer waarin onderwerpen zoals het terugdringen van loze meldingen aan de orde kunnen worden gesteld.
Daarnaast ontvangt ActiZ van leden geregeld vragen over de toepassing van brandveiligheidsmaatregelen zoals bij wonen met zorg, over de (mate van) beleidsvrijheid van
gemeenten bij toepassing van het Gebruiksbesluit en andere praktische knelpunten.

Doel klankbordgroep
ActiZ beoogt samen met de klankbordgroep:
- meer inzicht krijgen te krijgen in de praktijk en de knelpunten die zich voordoen;
- draagvlak te creëren voor (mogelijke) oplossingen van knelpunten;
- voorgenomen wijzigingen in regelgeving aan de praktijk te toetsen;
- een platvorm te bieden om ervaringen, knelpunten en goede praktijken te delen.

De klankbordgroep is breed samengesteld: facilitair medewerkers, hoofden BHV, medewerkers verantwoordelijk voor vastgoed.

Startbijeenkomst
In een bijeenkomst op 24 mei is de klankbordgroep van start gegaan.
ActiZ heeft een overzicht gegeven van de onderwerpen die spelen (zoals het ontwerp Bouwbesluit 2012) en de activiteiten die zijn ontplooid in de afgelopen tijd (ondermeer de introductie van
e-learning BHV en de start van een onderzoek naar de toepassing van watermistsystemen in de zorg). Daarnaast is stilgestaan bij een overzicht van knelpunten die de leden hebben aangedragen rond het onderwerp. In de komende periode wordt dieper doorgegaan op de knelpunten en de wijze waarop deze aangepakt kunnen worden.

Van en voor leden van ActiZ
Vanzelfsprekend worden resultaten van de klankbordgroep Brandveiligheid via het ledennet en de nieuwsbrief gedeeld met alle leden van ActiZ.

De klankbordgroep Brandveiligheid wordt gefaciliteerd en begeleid door Paul van Aken (p.van.aken@actiz.nl) en Lenard Markus (l.markus@actiz.nl).

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws

Paulfoto