23 april 2020Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Zorgstandaard Dementie 2020

De Zorgstandaard Dementie 2020 is een herziening van de zorgstandaard dementie uit 2013. De standaard is bedoeld voor professionals en beschrijft vanuit het perspectief van de personen met dementie en hun mantelzorgers wat goede dementiezorg en ondersteuning is. Uitgangspunt is dat de zorg op de juiste plek, op het juiste moment, door de juiste persoon, doelmatig en in goede samenhang wordt verleend.

De afgelopen twee jaar is onder leiding van Vilans de Zorgstandaard Dementie herzien. Tijdens dit proces was ActiZ vertegenwoordigd in een werkgroep. De herziening van voor de zomer van 2019 werd niet door ActiZ geautoriseerd. Er waren twee bezwaren voor ActiZ. Ten eerste was de leesbaarheid en bruikbaarheid voor professionals onvoldoende en in de tweede plaats sloten de indicatoren in de zorgstandaard onvoldoende aan bij andere bestuurlijk afspraken in de wijkverpleging.

De twee bezwaren zijn voor ActiZ inmiddels opgelost. De leesbaarheid van het stuk is voor professionals verbeterd door de samenvatting die gepubliceerd is. En over de indicatoren is in de Zorgstandaard opgenomen dat deze enkel bedoeld zijn voor het leren en verbeteren binnen zorgorganisaties en in de keten van dementiezorg.

Proefimplementatie

Ondertussen zijn er 5 regionale dementienetwerken van start gegaan met de proefimplementatie van de herziene Zorgstandaard Dementie. Aan de hand van hun bevindingen wordt gevolgd hoe de set van aanbevelingen en de kwaliteitsindicatoren bruikbaar zijn voor het persoonsgerichter en integrale maken van de dementiezorg- en ondersteuning in Nederland.

Publieksversie

Van de zorgstandaard dementie is er ook een publieksversie ontwikkeld. De publieksversie is een samenvatting van de zorgstandaard dementie en is bedoeld voor hulpverleners, mensen met dementie en mantelzorgers. In de publieksversie, die gemaakt is door Alzheimer Nederland, kan men lezen wat ze mogen verwachten van de zorgprofessionals en wat men ook zelf kan doen. De zorgstandaard is samengevat in 10 voorwaarden voor goede dementiezorg.

Nieuwe zorgstaandaard

De zorgstandaard dementie is herzien door 20 partijen. Daaronder vallen vertegenwoordigers van zorgorganisaties, cliënten en mantelzorgers, de verzekeraars en vele beroepsorganisaties. De vernieuwde zorgstandaard is uitgewerkt in 25 aanbevelingen voor goede dementiezorg en voorzien van 12 kwaliteitsindicatoren voor de structuur, het proces en de uitkomsten van goede dementie zorg. De indicatoren zijn bedoeld als instrument om de dementiezorg te verbeteren.

Suzanne Veen4K

Laatste nieuws